“เรืองไกร” ยื่น “ชวน”ท้วงงบฯ 63 ผิดรธน. มึนตัวเลขจีดีพีหน่วยราชการไม่ตรงกัน

“เรืองไกร” ยื่น “ชวน”ท้วงงบฯ63ผิดรธน. มึนตัวเลขจีดีพีหน่วยราชการไม่ตรงกัน

เมื่อ‪วันที่ 3 ตุลาคม ที่รัฐสภา เกียกกาย นายเรืองไกร ลีกิจวั‬ฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อท้วงติงร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 วงเงิน 3.2ล้านล้านบาท มีปัญหาไม่ทำตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญ โดยนายเรืองไกรกล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ‪ในวันที่‬ ‪17 ตุลาคมนี้ ไม่ทำตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญ เพราะร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี‬2563 จัดทำขึ้นก่อนการแถลงนโยบายรัฐบาล โดยผอ.สำนักงบประมาณลงนามเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามเห็นชอบวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 แต่การแถลงนโยบายรัฐบาลเสร็จสิ้นวันที่ ‪27‬กรกฎาคม ‪ดังนั้น คำของบของหน่วยงานต่างๆ จึงไม่ได้ทำขึ้นใหม่ แต่นำคำของบฯต่อรัฐบาลชุดก่อนมาปรับปรุงตัวเลขพอเป็นพิธี ‬

นายเรืองไกร กล่าวว่า ‪นอกจากนี้ยังพบว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี)ที่สำนักงบประมาณจัดทำไว้วันที่ ‬7 มกราคม 2562 ระบุไว้ที่ 18.36 ล้านล้านบาท ต่อมาวันที่ 2กันยายน 2562 สำนักงบประมาณปรับลดจีดีพีเหลืออยู่ที่ 17.83 ล้านล้านบาท แต่ปรากฏว่า วงเงินงบประมาณรายจ่ายปี2563 ยังอยู่เท่าเดิมคือ 3.2ล้านล้านบาท ไม่ได้ถูกปรับลดลงไปด้วย ทั้งที่จีดีพีถูกปรับลดลง ขณะเดียวกันยังพบว่า ตัวเลขจีดีพีเดือนกันยายน ของสำนักงบประมาณกับสำนักบริหารหนี้สาธารณะยังไม่ตรงกันคือ สำนักงบประมาณระบุไว้ที่ 17.8 ล้านล้านบาท แต่สำนักบริหารหนี้สาธารณะระบุจีดีพีไว้ที่ 17.6 ล้านล้านบาท ทั้งที่เป็นหน่วยราชการเหมือนกัน แต่เหตุใดตัวเลขจีดีพีจึงแตกต่างกัน อยากให้นายชวนที่ยึดมั่นข้อกฎหมายและส.ส.ช่วยตรวจสอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีความถูกต้องหรือไม่ เพราะหลักฐานต่างๆนำมาจากตัวเลขของหน่วยราชการทั้งสิ้น

บทความก่อนหน้านี้‘ณัฏฐพล ’สั่งทุกแท่งรัดเข็มขัด งด ‘อีเว้นต์-ดูงานต่างประเทศ’
บทความถัดไปเพ็ญสุภา สุขคตะ / นานาพิธีขอฝน : จากพระสุภูติ พระเจ้าฝนแสนห่า ถึงบูชาเสาอินทขีล