‘สมคิด’บี้คลังเร่งคลอดชิมช้อปใช้เฟส 2 อุ้มเศรษฐกิจไตรมาส 4 เล็งขยายมากกว่า 10 ล้านคน

ที่กระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)

นายสมคิดกล่าวภายหลังการประชุมว่า ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเร่งออกชิมช้อปใช้เฟส 2 ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ต้องการให้ท่องเที่ยวเป็นตัวหลักของเศรษฐกิจในไตรมาส 4 เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มไม่ดี และทุกประเทศได้รับผลกระทบ รวมถึงไทย โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 คล้ายๆ กับไตรมาส 2 ดังนั้นอยากให้มีมาตรการเพื่อให้ไตรมาส 4 เป็นไตรมาสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

“ในช่วงเวลาแบบนี้ส่งออกไม่ดี การเมืองโจมตีกันไปมา ดังนั้นการท่องเที่ยวจะเป็นตัวสำคัญ เพราะไตรมาส 4 เป็นฤดูการท่องเที่ยว ดังนั้นได้หารือกันว่าจะขยายชิมช้อปใช้เฟส 2 ออกไปให้ถึงไตรมาส 4 จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากชิมช้อปใช้เฟสแรกได้รับการตอบรับที่ดี ถ้าทำต่อเนื่องไปจนสุดไตรมาส 4 น่าจะทำให้เกิดการกระตุ้นและเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ”นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวต่อว่า การดำเนินการชิมช้อปใช้เฟส 2 นั้น ต้องขยายผลไปถึงเศรษฐกิจฐานรากด้วย โดยอยากให้เศรษฐกิจชุมชนได้ประโยชน์ จึงดึง ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินมาร่วมด้วย ซึ่งทั้ง 2 ธนาคารมีร้านค้าชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชนที่ดูแลอยู่จำนวนกว่า 1 แสนราย นอกจากนี้ต้องการให้ชิมช้อปใช้เฟส 2 เชื่อมกับมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยว ฯ ในโครงการ 100 บาทเที่ยวทั่วไทย

นายสมคิดกล่าวต่อว่า ในเรื่องการกระตุ้นท่องเที่ยวมอบหมายให้ไปดูว่าทำอย่างไร กระตุ้นการสัมมนา และการประชุม ที่จะมีแผนจัดช่วงปลายปีนี้และต้นปีหน้า ให้เปลี่ยนมาจัดในช่วงปลายปีนี้ทั้งหมด โดยให้ไปจัดยังแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งต้องไปดูว่าจะมีแรงจูงใจอะไร เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ จัดสัมมนาและประชุม ถ้าทำได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนในการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดีขึ้น

“ชิมช้อปใช้เฟส 2 ไม่ใช่แค่การการกระตุ้น แต่ต้องทำให้เศรษฐกิจฐานรากได้ประโยชน์ด้วย ดังนั้นต้องให้ความสำคัญกับร้านค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และมาตรการนี้จะไม่ใช่แค่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการนำมาช่วยเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งงบประมาณนำมาใช้นั้นเป็นเรื่องมาหลังสุด เพราะหลักการต้องชัดก่อน และอยากให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้เหมือนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังติดตามงานประชาชารัฐสร้างไทย ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน โดยมีแนวคิดที่จะปฎิรูปภาคการเกษตรฐานรากทั้งในเรื่องท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชุน ให้ก้าวไปถึงการค้าออนไลน์(อีคอมมิร์ซ)  เตรียมทำเรื่องประชารัฐสร้างไทยนำร่องในชุมชนภาคเหนือช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้  ซึ่งในการปฏิรูปหัวใจคือต้องมองทิศทางการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงดึงธนาคารสงเคราะห์(ธอส.) มาช่วยสนับสนุนบ้านล้านหลังทางเหนือ และฝากให้ธนาคารออมสินดูแลธนาคารประชาชน

นายสมคิดกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ฝากให้กระทรวงการคลังไปดูแนวทางการช่วยเหลือคนชั้นกลางที่กำลังกำลังสร้างครอบครัวว่ารัฐบาลจะมีแนวทางอะไรไปช่วยเหลือได้บ้าง จากกก่อนหน้านี้รัฐบาลเน้นดูแลกลุ่มคนจนไปแล้ว

นายอุตตมกล่าวต่อว่า กระทรวงการคลังจะรีบทำการบ้านเรื่องขยายชิมช้อปใช้เฟส 2  โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมมากขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ร้านค้าชุมชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ด้วย โดยเฉพาะเครือข่ายของธ.ก.ส. และออมสินกว่า 1 แสนรายให้เข้ามาร่วม เพื่อเพิ่มจำนวนร้านค้า โดยหารือกับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วจะผนึกชิมช้อปใช้เฟส 2 กับโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ที่เพิ่งผ่านครม.

“ขณะนี้กำลังประเมินว่าจะขยายเฟส 2 ถึง 10 ล้านคนหรือไม่ นอกจากจำนวนคนแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องให้ร้านค้ามาร่วมด้วยดังนั้นมีแนวโน้มขยายเวลารับสมัครร้านค้าเดิมกำหนดไว้วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ออกไปอีก ตรงนี้น่าจะเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงิน 1,000 บาทที่รัฐบาลมอบให้ และเงินที่ประชาชนจ่ายเพิ่มรัฐบาลคืนให้ 15%”นายอุตตมกล่าว

ด้านนายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงฯมีโครงการต่อเนื่องเพิ่มเสริมชิมช้อปใช้ คือ 100 บาทเที่ยวทั่วไทย กับเที่ยววันธรรมดาราคาช็อคโลก ตรงนี้จะออกในวันที่ 11 เดือน 11  จำนวน 2 หมื่นแพคเกจ และในวันที่ 12 เดือน 12 อีก 2 หมื่นแพคเกจ ซึ่งในส่วนของวันธรรมดาราคาช็อคโลกนั้นประสานกับทางผู้ประกอบการศูนย์การค้าว่าถ้าไปช้อปปิ้งในวันธรรมดาจะมีส่วนลดพิเศษให้ ซึ่งททท.กำลังประสานผู้ประกอบการ

 

บทความก่อนหน้านี้“พท.”ขอบคุณ“ธรรมนัส”เอานโยบายซื้อคืนที่สปก.ช่วยคนยากไร้ของพรรค ไปสานต่อ
บทความถัดไป‘ณัฏฐพล ’สั่งทุกแท่งรัดเข็มขัด งด ‘อีเว้นต์-ดูงานต่างประเทศ’