ศรีสุวรรณจ่อยื่นป.ป.ช.สอบจริยธรรม ‘ช่อ’ เอ่ยคำ ‘รธน.เฮงซวย’

เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า หลังจาก “คุณช่อ “น.ส.พรรณิการ์ วาณิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้เอ่ยปากวลี “รัฐธรรมนูญ เฮงซวย” บนเวที “รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใคร? รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อคนไทยทุกคน” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ที่ จ.มหาสารคาม กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ กรณีดังกล่าว คุณช่ออาจจะหลงลืมไปว่า ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 115 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตน ในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคําที่ว่า “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” และในรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 2 ก็บัญญัติความว่าด้วยพระมหากษัตริย์ที่คนไทยเคารพเทิดทูลอยู่ด้วย

“ การที่ น.ส.พรรณิการ์กล่าวถ้อยคำที่ว่า “เพราะรัฐธรรมนูญนี้เฮงซวยทุกมาตรา” นั้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง ที่กำหนดข้อห้ามไว้ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2561 ข้อ 5 และข้อ 6 ที่ระบุไว้ว่า สส. ต้องยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และหรือไม่แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อมูลต่อสื่อสาธารณะ หรือสาธารณชนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรมแก่การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง “

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจะนำความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการไต่สวนและตรวจสอบการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ถนนสนามบินน้ำ ปากเกร็ด นนทบุรี

บทความก่อนหน้านี้‘สวัสดีนะจ๊ะ วันนี้เอาความห่วงใยมาฝาก’ บิ๊กตู่เยี่ยมอุบล บอกชาวบ้านดีใจที่นายกฯมา
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 : โดย พิมพ์พรร