ราคาน้ำมันโลกลด ‘สนธิรัตน์’ชี้ขายปลีกไทยคลี่คลาย-มีมติกบง.ดูแล

ราคาน้ำมันโลกลด ‘สนธิรัตน์’ชี้ขายปลีกไทยคลี่คลาย-มีมติกบง.ดูแล

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน มีหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 33 หน่วยงาน ประจำปี 2562 ที่กระทรวงพลังงาน ว่า สถานการณ์กรณีบริษัทน้ำมันอรามโคของประเทศซาอุดิอาระเบียถูกโจมตี ล่าสุดสถานการณ์คลี่คลาย รัฐบาลซาอุดิอาระเบียสามารถกลับมาผลิตน้ำมันได้ถึง 50%แล้ว ทำให้ราคาตลาดโลกปรับลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในไทยลดความตึงเครียดลงด้วย คาดว่าจะกลับสู่สถานการณ์ปกติเร็วๆนี้ หลังจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)มีมติตรึงราคาขายปลีกทั้งเบนซินและดีเซล อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กระทรวงพลังงานตระหนักถึงความสำคัญของแผนรับมือสถานการณ์เพราะพลังงานถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่งที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและการคมนาคม โดยภารกิจของกระทรวงพลังงานคือการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของพลังงานทุกประเภท และจัดสรรให้ทุกภาคส่วนมีใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการเมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่สงบตามจุดต่างๆ ของโลกที่จะส่งผลต่อแหล่งผลิตหรือส่งออกเชื้อเพลิงด้านพลังงาน

“ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ปีนี้กระทรวงพลังงานได้จำลองสถานการณ์การปิดช่องแคบฮอร์มุซ จากเหตุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลเตหะรานของอิหร่าน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยหายไปถึง 62% ต่อวัน และทำให้มีปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ จนต้องมีการประกาศใช้มาตรการปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารจัดการแบ่งสรรปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภาคส่วนที่มีความสำคัญและเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยภาคที่สำคัญที่สุดคือไฟฟ้า นอกจากนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้ถูกจำลองเพิ่มเติมให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลายๆ ภาคส่วน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานการณ์ร่วมกันระหว่างกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”นายสนธิรัตน์กล่าว

บทความก่อนหน้านี้สุรชาติ บำรุงสุข | ปัญหาความมั่นคง 12 ประการ ความท้าทายรัฐบาลไทยปัจจุบัน
บทความถัดไป“บิ๊กตู่” เผยเอกสาร “ขบวนการทำลายประเทศ” ไม่ได้ให้ใคร โฆษกรบ. แจงเป็นเอกสารลับ ไม่ได้จงใจให้ถ่ายภาพ