ที่ปรึกษาปธ.สภา โต้แจกเงินกมธ. 35 คณะผลาญงบ ยัน “ชวน” เคร่งครัดการใช้เงิน

ที่ปรึกษาปธ.สภา โต้แจกเงินกมธ. 35 คณะผลาญงบ ยัน “ชวน” เคร่งครัดการใช้เงินหากจะใช้ต้องเข้าหลักเกณฑ์ 9 ข้อ เตรียมเรียกประธาน 3เลขาฯ กรรมาธิการฯ แจงการใช้งบ ‪17 ก.ย.‬

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่รัฐสภา เกียกกาย นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาแทนราษฎรแถลงถึงกระแสข่าวคณะกรรมาธิการสามัญ 35 คณะของสภาผู้แทนราษฎร เตรียมเร่งใช้งบประมาณที่เหลือจากงบประมาณรายจ่ายปี2562 จำนวน 87.5 ล้านบาท นำมาเฉลี่ยให้กมธ.ละ 2.5 ล้านบาท เพื่อให้นำไปแจกจ่ายให้ส.ส.ที่เป็นกมธ.คนละ 1แสนบาท นำไปใช้จ่ายให้ทันก่อนสิ้นเดือนกันยายนเพื่อไม่ต้องนำงบที่เหลือส่งคืนคลัง ว่า ยืนยันไม่เป็นความจริง สภาฯในสมัยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ไม่มีเรื่องนี้แน่นอน การใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กระแสข่าวที่ออกมาเชื่อว่า คงคิดกันไปเองเพราะเห็นว่า เหลือเวลาอีกเพียง10 กว่าวัน จะสิ้นปีงบประมาณ จึงคิดเช่นนั้น ซึ่งการใช้งบประมาณในส่วนของคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ 2562 นั้น ได้ตั้งงบประมาณ ไว้ 3เดือน และเพิ่งตั้งกมธ.ชุดต่างๆเสร็จเรียบร้อยไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้มีจำนวน 90,784,300 บาท ขณะนี้เหลือเวลาใช้งบอีกเพียง 10 กว่าวันในการใช้งบประมาณ

นพ.สุกิจ กล่าวว่า การที่กมธ.จะใช้งบประมาณดังกล่าวได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 9 ข้อได้แก่ 1.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกมธ. 2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กมธ.ประจำสภาผู้แทนราษฎร 3.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพนะ กรณีเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยส.ส.จะได้ค่าที่พัก 2,500 บาทต่อคืน ค่าเบี้ยเลี้ยง 270 บาทต่อวัน ค่าพาหนะเบิกได้ตามจริง 4.ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร 5.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของกมธ. 6.ค่าใช้จ่ายการจัดสัมมนาของกมธ. 7.ค่าใช้จ่ายเพื่อรับรองแขกต่างประเทศของกมธ. 8.ค่าใช้จ่ายการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศของกมธ. หากกมธ.จะใช้งบส่วนนี้ก็สามารถใช้ได้ แต่ต้องมีกมธ.ไปดูงานในประเทศไม่น้อยกว่า 5 คนต่อคณะ 9.ค่าใช้จ่ายการเดินทางมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อกมธ. โดยได้ตัดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปดูงานต่างประเทศทิ้งไป เพราะนายชวนไม่อนุมัติ

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า เมื่อแยกออกเป็นแต่ละคณะแล้ว กมธ.จะได้งบประมาณตกคณะละ 2.5 ล้านบาท แต่ไม่สามารถนำไปแจกส.ส.ที่เป็นกมธ.คนละ 1แสนบาทเพื่อนำไปใช้จ่ายได้ เพราะการใช้งบประมาณต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 9 ข้อดังกล่าว การให้ข่าวเช่นนี้ทำให้สภาฯเสียหาย ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะนายชวนเคร่งครัดเรื่องการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมาก และ‪ในวันที่ 17 กันยายน เวลา13.30น.‬ นายชวนจะเรียกประชุมประธานและเลขานุการกมธ.ทุกคณะ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณปี 62 ที่เหลืออยู่

บทความก่อนหน้านี้‘ผู้นำฝ่ายค้าน’ เชื่อนายกฯจะมาฟังซักฟอก ยันไม่ได้จ้องฟาดฟัน ติ เพื่อแก้ให้ถูก
บทความถัดไป“ชวน” แจงออกกฎไม่รับคนเบี้ยวหนี้ กยศ. เป็นขรก.สภาฯ เหตุ ต้องเป็นตัวอย่างสังคม