ชาวโคราชเลิกเถียงกัน ได้ข้อยุติแบบรถไฟทางคู่ ยกระดับผ่านเมือง

ชาวโคราชเลิกเถียงกัน ได้ข้อยุติแบบรถไฟทางคู่ ยกระดับผ่านเมือง รฟท.ยอมทุบสะพานสีมาธานี เพิ่มงบกว่า 11,518 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กันยายน ที่โรงแรมจอมสุรางค์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยข้อสรุปรูปแบบก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงผ่านเมือง นครราชสีมา ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ครั้งที่2/2562 กรณีเห็นต่างการรื้อถอนสะพานสีมาธานี โดยมีนายวราวุฒิ มาลา รักษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และนายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง รฟท. ได้ชี้แจงรูปแบบ วิธีการและขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณและการบริหารจัดการจราจรทางเลี่ยงและผลกระทบในระหว่างดำเนินโครงการ ฯ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตทุกมิติและการขยายตัวของเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโคราช รวมทั้งความเป็นไปได้ของหลักวิศวกรรมก่อสร้างและอยู่ในกรอบวงเงินคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ

“ ผลการศึกษาวิธีการและขั้นตอนตามตามข้อเสนอของชาวโคราช ต้องการทางรถไฟยกระดับผ่านตัวเมืองได้พิจารณา 3 รูปแบบ คือ 1.ไม่รื้อถอนสะพานสีมาธานี เริ่มยกระดับ 2 บริเวณหน้าผับตะวันแดงสาดแสงเดือน ณ โคราช ความสูงประมาณ 10.4 เมตร จากนั้นเริ่มลดระดับสู่พื้นดินเมื่อผ่านสถานีชุมทางถนนจิระ รวมระยะทาง 4.20 กิโลเมตร งบ 9,757 ล้านบาท ชาวโคราชเห็นด้วย 23 % ด้านการจราจรและวิถีชีวิตคงเดิม 2.รื้อถอนสะพาน ฯ ยกระดับ 2 เมื่อผ่านสะพานต่างระดับสามแยกปักธงชัยและลงสู่พื้นดินหลังผ่านสถานีชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 5.40 กม. งบ 11,518 ล้านบาท เห็นด้วย 61 % ด้านการจราจรเกิดผลกระทบในช่วงก่อสร้างและต้องสร้างทางลอดทดแทน วิถีชีวิต ชุมชนรอบข้างจะเปลี่ยนเป็นย่านเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้ง 2 รูปแบบ กำหนดดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงธันวาคม 2565 และ 3.ไม่รื้อถอนสะพาน ฯ เริ่มยกระดับตั้งแต่สถานีภูเขาลาดและลงสู่พื้นดินที่สถานีบ้านเกาะและสถานีบ้านพะเนา ผลกระทบต้องย้ายโรงซ่อมบำรุงรถไฟ จึงต้องจัดหาที่ดินกว่า 260 ไร่ เพื่อสร้างใหม่และโครงการรถไฟไทย-จีน ได้ลงนามในสัญญาออกแบบทางรถไฟและอาคารสถานีนครราชสีมารวมทั้งโครงการรถไฟทางคู่ ขอนแก่น-ชุมทางถนนจิระ ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว รวมระยะทางยกระดับ 13 กิโลเมตร งบ 21,826 ล้านบาท เกินกรอบวงเงินต้องเสนอขอ ครม.ให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินเพิ่ม กำหนดก่อสร้างเดือนตุลาคม 2569 ถึงกันยายน 2573 ”

บรรยากาศการหารือรูปแบบที่ 1 ไม่ได้รับความสนใจ ส่วนรูปแบบที่ 3 ภาพรวมจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากและใช้งบประมาณสูง บทสรุปต้องการรูปแบบที่ 2 รื้อถอนสะพานสีมาธานี เพื่อยกระดับผ่านเมือง แต่ต้องเตรียมแผนรองรับการจราจรในระหว่างก่อสร้าง คาดปลายปี 2563 ถนนตัดใหม่ของกรมทางหลวงชนบทคือถนนเฉลิมพระเกียรติ เส้นทางหน้าโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ถนนหลังค่ายสุรนารีเชื่อมต่อทางหลวง 304 และการขยายพื้นผิวถนนเลียบทางรถไฟจะแล้วเสร็จ รวมทั้งข้อเสนอให้ใช้สะพานแบริ่งทั้งด้านขาและขาออกข้างสะพานดังกล่าว รวม 4 เลน จะสามารถบรรเทาปัญหาและช่วยลดผลกระทบการจราจรได้ ซึ่งจะมีการประชุมหารืออีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนข้อเสนอของชาวหัวทะเลต้องการให้รื้อถอนสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเล ขอขอบคุณ คณะรักษาการผู้ว่า รฟท. รับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวของเมืองด้านทิศตะวันออก เนื่องจากแบบก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี อยู่ระหว่าง ครม.อนุมัติสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบช่วงผ่านสะพานหัวทะเลได้ ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวต้องนำมาพูดคุย กรณีรื้อถอนแล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ตอบโจทย์ชาวโคราชได้ประโยชน์อะไรบ้าง ผวจ.นครราชสีมา กล่าว

บทความก่อนหน้านี้คนมองหนัง | “อโนชา สุวิชากรพงศ์” คน (ทำหนัง) ไทยรายที่ 2 ผู้คว้ารางวัล “Prince Claus” จากเนเธอร์แลนด์
บทความถัดไปวิเคราะห์ : มอง 2 ฝั่ง หนุน-ค้าน อินโดนีเซียย้ายเมืองหลวง