ล่วงละเมิด! “อังคณา” ชี้ หนังสือขอความร่วมมือเช็คจำนวน นศ.มุสลิม มีอคติ-เลือกปฏิบัติทางศาสนา

วันที่ 16 กันยายน 2562 นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมภาพหนังสือทางการของหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดแห่งหนึ่ง โดยระบุว่า

เห็นสำเนาหนังสือจากสันติบาลที่เผยแพร่ในโซเชี่ยลมีเดีย ที่ส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย เพื่อขอให้แจ้งจำนวนนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งให้ระบุนิกาย รวมถึงการตั้งชมรม กลุ่ม ของนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม ประวัติประธานฯ จำนวนสมาชิกและแนวทางการเคลื่อนไหว – อันนี้ไม่ทราบว่าสันติบาลคิดอะไรจึงมีหนังสือลักษณะนี้ถึงอธิบดีมหาวิทยาลัย เรื่องนี้ถือเป็น #การแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัว #การเลือกปฏิบัติทางศาสนา #เป็นอคติและหวาดระแวงนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามโดยตรง และเป็นการ #แทรกแซงสถาบันการศึกษาซึ่งต้องมีเสรีภาพทางวิชาการ

อันที่จริงแต่ละมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการคุ้มครองและให้คำแนะนำรวมถึงมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาอยู่แล้ว หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะสันติบาลควรเคารพการทำหน้าที่ของสถาบันการศึกษา และเสรีภาพทางวิชาการ อันที่จริงเวลานักศึกษาหรือชาวบ้านจัดกิจกรรม ก็มักมีสันติบาลตามมาบันทึกภาพ หรือวิดีโออยู่แล้วโดยตลอด การทำหนังสือลักษณะนี้จึงถือเป็นการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพ รวมถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลโดยตรง การจะอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงน่าจะต้องมีข้อมูลที่เชื่อถือได้มากกว่านี้ไหม

“เรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้รับการคุ้มครองทั้งจากรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองแบะสิทธิทางการเมือง การที่บุคคลใดจะนับถือศาสนาใดหรือนิกายใด หรือเป็นคนที่ไม่นับถือศาสนาใดย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล” นางอังคณา กล่าว

บทความก่อนหน้านี้วิเคราะห์ : การแลกตัวนักโทษ จุดเริ่มต้นฟื้นสัมพันธ์ยูเครน-รัสเซีย
บทความถัดไปสำเนา “แม่แห่งแผนที่ปินส์” ถูกประมูล 30 ล้าน หลักฐานสำคัญหักล้างจีนอ้างสิทธิ