กกต.แจง เลือกตั้งใหม่ นครปฐม เขต 5 ไม่ต้องทำไพรมารีโหวต แต่ต้องสรรหาจากสาขาพรรค

กกต.แจง เลือกตั้งใหม่ นครปฐม เขต 5 ไม่ต้องทำไพรมารีโหวต แต่ต้องสรรหาจากสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของพรรคการเมืองที่จะส่งลงสมัครส.ส.เขต 5 นครปฐม แทนนางจุมพิตา จันทร์ขจร อดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ยื่นลาออกว่า พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น โดยการสรรหาผู้สมัครของสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งนั้น ต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและการสรรหาต้องดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น และให้หัวหน้าพรรคการเมืองต้องออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสรรหาผู้สมัครลงสมัครส.ส.ในกรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือกรณีเขต 5  นครปฐมของพรรคการเมืองตามที่เอกสารข่าวกกต.ระบุนั้นไม่ใช่กระบวนการไพรมารีโหวต เนื่องจากกกต. เห็นว่า มาตรา 49 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่กำหนดให้พรรคการเมืองต้องทำไพรมารีโหวตนั้น ทำเฉพาะกับการเลือกตั้งทั่วไปเท่านั้น  แต่ในกรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างกฎหมายกำหนดให้พรรคการเมืองดำเนินการตามมาตรา 47 คือ เป็นการคัดเลือกผู้สมัครจากสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเท่านั้น  ซึ่งในเรื่องดังกล่าวก็ได้มีการพรรคการเมืองมีหนังสือสอบถามมายังกกต. เพื่อความชัดเจนถึงการสรรหาผู้สมัคร เพราะหลังจากที่มีข่าวการยื่นลาออกจากการเป็นส.ส.ของนางจุมพิตา กกต.ก็ยังไม่มีการชี้แจงถึงแนวทางในการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง แม้ว่าในการประชุมกกต.เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 101/2562 มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยในวาระเรื่องเพื่อพิจารณาที่เป็นวาระที่ 4 ของการประชุมที่กกต.จะพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งส.ส.นครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่างและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง

บทความก่อนหน้านี้“ธนาธร” วอน ทุกพรรค ร่วมโหวตตั้งกมธ.วิสามัญตรวจสอบโครงการอีอีซี
บทความถัดไปโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล 7,867 ราย