“ศรีสุวรรณ”ร้องประธานสภาผู้แทนฯ สอบจริยธรรม “นวัธ” ตบ “ยุทธพงศ์”

วันที่ 12 กันยายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือด่วนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรม สอบสวน เอาผิด และลงโทษ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กรณีมีข้อพิพาทการทำร้ายร่างกาย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยการเข้าไปตบศีรษะนายยุทธพงศ์ ต่อหน้าหัวหน้าพรรค ภายในห้องนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ท่ามกลางกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆด้วยนั้น

“การกระทำดังกล่าว อาจถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อความเป็น สส.ผู้ทรงเกียรติที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย และอาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ประกอบมาตรา 59 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่สิ่งสำคัญนอกเหนือไปจากนั้นคือ อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 219 บัญญัติไว้ โดยเฉพาะในข้อ 12 และข้อ 17 ที่กำหนดว่า ต้องยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งนอกจากนั้น ยังอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 15 และข้อ 16 ที่ระบุว่าสมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรู้รักสามัคคี จักต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสภาผู้แทนราษฎร และไม่กระทําการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งต้องไม่แสดงการข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย หรือใช้กําลัง ประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ บริเวณที่ทําการรัฐสภาหรือที่อื่นใดด้วย”นายศรีสุวรรณกล่าว

นายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่า ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงได้ทำหนังสือคำร้องส่งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแต่งตั้ง “คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร” ขึ้นมาเพื่อพิจารณา ไต่สวน สอบสวน และลงโทษตามข้อบังคับกรณี นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น ตบหัวนายยุทธพงศ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา และมีพฤติการณ์หรือการกระทำที่ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมหรือข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ หรือไม่ อย่างไร หากพบว่าฝ่าฝืนให้ดำเนินการลงโทษตามโทษานุโทษที่กฎหมายบัญญัติต่อไป

บทความก่อนหน้านี้“สหรัฐ-จีน” ชิงซีนถกรมต.เศรษฐกิจอาเซียน
บทความถัดไป‘ศรีวราห์’สั่งขึ้นแบล็คลิสต์ 9 นปช.โดนคุก 4 ปี ห้ามออกนอกประเทศ