สภากัญชา บุก สภาผู้แทนฯ ยื่น “ชวน”ชงตั้งกมธ.ศึกษาปัญหานโยบายกัญชา

สภากัญชา ยื่นหนังสือต่อ “ชวน” ชงตั้งกมธ.ศึกษาแก้ปัญหา แฉ! มีการฉ้อฉลนโยบายกัญชา ออกกม.เอื้อกลุ่มทุนพรรคตัวเอง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่รัฐสภา เกียกกาย สภากัญชาแห่งประเทศไทย (สกท.) นำโดย นายวัฒนา โมสิกมาศ ประธานสภาฯ ได้ยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและความสับสน อันเนื่องมาจากนโยบายกัญชา-กัญชงของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการภาคประชาสังคม นายวัฒนา กล่าวว่า ภายหลังพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ประกาศใช้กัญชาสามารถนำมาเป็นยารักษาโลกอีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ หลายฝ่ายต่างมุ่งหวังที่จะนำมาปลูกเพื่อแก้ปัญหาความยากจน แต่ในความเป็นจริงการพัฒนากัญชายังอุปสรรคมากมาย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความสับสนไม่เข้าใจ ซ้ำร้ายผู้ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายบริหารกลับมาสร้างความผิดหวัง และความหมดศรัทธา เพราะนโยบายนี้ตนกล้ายืนยันว่ามีการช่อฉล ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ การออกกฎหมายแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้อง เปิดช่องเอื้อกลุ่มทุนของพรรคตัวเองและพวกพ้อง ซึ่งจะสร้างปัญหาและความวุ่นวายให้ประเทศชาติ

นายวัฒนา กล่าวว่า ตนจึงขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนความสับสนอันเนื่องมาจากนโยบายกัญชา-กัญชงของรัฐบาล เร่งรัดจดแจ้งทะเบียนเพื่อจดสิทธิบัตรพืชกัญชาพันธุ์ไทยและผลิตภัณฑ์อื่นๆ พร้อมเร่งรัดให้มีการทบทวนแก้ไขปลดล็อก กัญชา-กัญชงออกจากบัญชียาเสพติดอย่างเร่งด่วน และสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีปัญหาผลกระทบจากราคาพืชตกต่ำและหนี้สินในครัวเรือนได้ปลูกกัญชา-กัญชงเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างรายได้ ทั้งนี้อยากให้มีการตั้งกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติสภากัญชาแห่งประเทศไทยพ.ศ. … โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเขาเป็นคณะกรรมาธิการด้วย เพื่อเป็นการปกป้องเกษตรกรและไม่ให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเข้ามาหาผลประโยชน์จนเกิดความไม่เป็นธรรมในอนาคต

ด้าน นพ.สุกิจ กล่าวว่า ตนเห็นว่า ขณะนี้ในสภาฯ มีญัตติด่วน เกี่ยวกับกัญชา กัญชง และกระท่อมที่เสนอ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ เมื่อถึงวาระที่เหมาะสมสภาฯ จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม ซึ่งก็ต้องผ่านการพิจารณาความเห็นจากสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ตนดูแนวโน้มแล้วคิดว่าอาจจะมีการตั้งกมธ. ที่ดูแลเรื่องนี้ ทั้งนี้เราจะนำไปศึกษารายละเอียด และให้ความช่วยหลือต่อไป

บทความก่อนหน้านี้เทศมองไทย : ปืนผาหน้าไม้ วัฒนธรรมกับความรุนแรง
บทความถัดไป“ประยุทธ์” ลั่นไม่ขวาง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปรามจัดม็อบมีกม.อยู่ หวั่นบานปลาย