ประชุมเออีเอ็มวันสุดท้ายยังคึกคัก“จุรินทร์”นำประชุม13ชาติ ร่วมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน(เออีเอ็ม) ครั้งที่ 51 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 10 กันยายนจะเป็นวันสุดท้ายของการประชุม ซึ่งในวันนี้ เริ่มด้วยการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามครั้งที่ 22 การประชุมอาเซียนกับคู่เจรจา 8 ประเทศ ภายใต้กรอบประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 7 รวมถึงประชุมรัฐมนตรีอาเซียนกับ รัสเซีย อินเดีย แคนาดา และฮ่องกง  โดยจะหารือถึงความคืบหน้าในข้อเสนอที่แต่ละฝ่ายเสนอไปก่อนหน้านี้ และรับข้อเสนอใหม่ในการประชุมครั้งนี้ สู่เป้าหมายการลดอุปสรรคทางการค้า เพิ่มโอกาสทางการค้า และการลงทุน ตามเป้าหมายผลักดันความร่วมมือกรอบอาร์เซ็ปที่จะผนึก 16 ประเทศในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ เพื่อให้ระดับผู้นำได้มีการลงนามในเดือนพฤศจิกายนนี้

โดยเวลา 9.30 น. นายจุรินทร์ ในฐานะประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมว่า ในนามของอาเซียนนั้นยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวก3 ทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงเศรษฐกิจเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมด้านต่างประเทศ ญี่ปุ่น และรัฐมนตรี ยู มยองฮี รัฐมนตรีกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงาน สาธารณรัฐเกาหลี และคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมในวันนี้

ประธานการประชุมอาเซียนบวก3 กล่าวว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนบวก3 นั้นเป็นความร่วมมือและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้เติบโตในเศรษฐกิจโลก มีความร่วมมือในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อยของอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนบวก3 รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานเอกชนในภูมิภาคอย่างสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก

นายจุรินทร์ กล่าวว่า อาเซียนและประเทศบวก3 ส่งต่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจ ประชาชน และการค้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน ความสัมพันธ์อันดีทางด้านการค้าการลงทุน ในปี 2018 การค้ารวมอาเซียน-ประเทศบวก3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากปีก่อน ในส่วนด้านการลงทุน การลงทุนอาเซียน-ประเทศบวก3 มีมูลค่า 37.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 24.5 ของเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้าอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากปีก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ รัฐมนตรีการค้ารายประเทศในอาเซียน ก็ได้มีการพบปะหารือแบบทวิภาคีเป็นรายประเทศในระหว่างการประชุมด้วย ในส่วนของนายจุรินทร์ มีกำหนดการจะหารือ 1. หารือทวิภาคีอินเดีย 2. ประชุมอาเซียนบวกสาม (จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้) แล้วจะตามด้วย 3. หารือ RCEP กับประธาน RCEP-TNC  4. ประชุมอาเซียน-รัสเซีย 5. Working lunch  กับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ EAS (East Asia Summit) 6. พิธีส่งมอบฐานข้อมูลมาตรการที่มิใช่ภาษี โดย ERIA (economic research institute of asean)7. ประชุมอาเซียน-อินเดีย 8. ประชุมอาเซียน-แคนาดา ก่อนแถลงสรุปการประชุมในเวลาประมาณ 17.00 น.

บทความก่อนหน้านี้‘ป้อม’ เชื่อ คดีธรรมนัส ไม่กระทบภาพลักษณ์รัฐบาล ชี้เป็นเรื่องคนๆเดียว-เคลียร์เรียบร้อย
บทความถัดไปประกาศเริ่มเก็บภาษีน้ำหวาน 1 ต.ค.นี้ ตั้งเป้าเพิ่ม 4.5 พันล้าน