วันสุดท้าย ม.44 ผ่อนผันโรงแรมเถื่อนทั่วประเทศ

วันสุดท้าย ม 44 ผ่อนผันโรงแรมเถื่อนทั่วประเทศ กก.บริหารสมาคมโรงแรมไทยจี้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารรักษาสิทธิเว้นโทษคดีอาญา

กรณีกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเถื่อน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 แก้ไขปัญหาโรงแรมเถื่อนทั่วประเทศ มีมาตรการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการโรงแรมเปิดให้พักรายวันที่ทำผิด พ.ร.บ.โรงแรม 2547 ให้ได้รับการยกเว้นโทษถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายต้องแจ้งความประสงค์โดยยื่นเอกสารหลักฐานกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 9 กันยายน นี้เพื่อไม่ให้ได้รับโทษตามกฎหมาย นั้น

ความคืบหน้า วันที่ 9 กันยายน นายอุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย เจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากวันที่ 9 กันยายน แล้ว จะมีปัญหาสำหรับผู้ทำธุรกิจโรงแรมเถื่อนที่ไม่ยื่นเอกสารขอผ่อนผัน อาจถูกดำเนินคดีอาญากรณีที่ประกอบธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมาย ขณะที่การแจ้งขอเว้นโทษ ในวันที่ 9 กันยายน ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ผู้ประกอบการในต่างจังหวดต้องไปยื่นที่กองช่างเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.)และเมืองพัทยา ในท้องที่ที่อาคารสร้างไว้แล้วก่อนวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เชื่อได้ว่ามีหลักฐานเป็นผู้ใช้อาคารเปิดห้องพักรายวัน หากไม่มีกลักฐานอาจจะใช้ภาพจาก Google Earth หรือภาพถ่ายเพื่อยืนยัน และอาจจะต้องมีหลักฐานอื่นประกอบ เช่นเป็นเจ้าของอาคารเป็นผู้เช่าอาคาร ถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมีหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล

“หากผู้ยื่นมีปัญหาถูกเจ้าหน้าที่ทักท้วงขอให้พยายามยื่นเอกสารไว้ก่อน เพื่อรักษาสิทธิในการผ่อนผัน หากเอกสารหลักฐานไม่ครบให้นำไปมอบให้ในภายหลัง เมื่อเจ้าหน้าที่ลงเลขรับเอกสารแล้ว ให้ขอถ่ายสำเนาหรือคัดลอกเลขรับในระบบสารบรรณเป็นหลักฐานไว้ติดตามเรื่อง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดไปตรวจสอบที่ตัวอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคาร ให้มีความปลอดภัย ถ้าเป็นอาคารขนาดเล็ก จะปรับปรุงแผนผังอาคาร แบบเดียวกับที่ท่านทำไว้ที่ประตูห้องพักด้านใน โดยให้ ติดไว้บริเวณทางเดินหรือโถงทุกชั้นๆละ 1 แผ่น เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ไม่น้อยกว่า 1 เครื่องใน ทุก 200 ตารางเมตร หรือทุก 30 เมตร หรือ ไม่น้อยกว่า 2 ถังต่อ ชั้น แล้วแต่เกณฑ์ไหนมากกว่ากัน ไฟส่องสว่างสำรองฉุกเฉิน พร้อมป้ายบอกทางหนีไฟ ตามความเหมาะสม ถ้ามีบันไดหนีไฟก็ต้องมีป้ายบอกชั้นด้วย และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะต้องมีกระดิ่งส่งสัญญาณเสียง อุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วยมือ และอุปกรณ์ตรวจจับควันอัตโนมัติ กรณีตึกแถวต้องมีทุกคูหา และทุกชั้น” นายอุดม กล่าว

นายอุดม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้หากเป็นอาคารสูง 4 ชั้นขึ้นไป จะต้องมีเรื่องบันไดหนีไฟและถ้าเป็นอาคารสูง ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไปหรือประมาณ 9 ชั้นจะต้องมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า การปรับปรุงอาคารให้มีความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ตามที่กำหนดนี้ หากทำไม่ทันในกำหนดที่เจ้าหน้าที่มาตรวจ ก็ควรขอขยายเวลาในการดำเนินการต่อไปได้ ตามคำสั่งจะมีเวลาให้ถึง 75 วัน หลังจากยื่นคำร้อง ขอเว้นโทษ เจ้าหน้าที่จะนัดหมายตรวจภายใน 30 วัน แล้วมาตรวจแล้เวยังไม่ถูกต้องจะให้แก้ไขอีก 30 วัน แล้วนัดตรวจอีกครั้งหนึ่งภายใน 15 วัน ถ้าครบตามนี้แล้วยังทำไม่ได้ก็ขอขยายได้อีก เพราะบางกรณีอาจจะทำได้ยาก เช่นถ้าต้องมีบันไดหนีไฟ เมื่อมีการตรวจ และแก้ไขปรับปรุงได้ตามเกณฑ์แล้ว เจ้าหน้าที่ จะมีหนังสือแจ้งผลให้ผู้ประกอบการและนายทะเบียนโรงแรมทราบ เพื่อรับการยกเว้นโทษถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และหลังจากนั้นผู้ประกอบการต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตให้ถูกต้องต่อไป

บทความก่อนหน้านี้สรรพากรชี้เงินบาทแข็งค่า-บริโภคในประเทศชะลอ ส่งผลยอดจัดเก็บแวตติดลบ
บทความถัดไปกระบอกเสียงจีนฮึ่ม ไม่ทนอีกหาก “ฮ่องกง” แยกตัวจากจีน ชี้ม็อบเกิดจากต่างชาติแทรกแซง