แบ่งโควต้า35ปธ.กมธ. ลงตัว รบ.คุม ‘ทหาร-ตำรวจ’ พท.รอคุย ‘เสรีรวมไทย’ อีก1คณะ 10พรรคเล็กแห้ว

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่รัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกประชุม 26 พรรคการเมือง เพื่อจัดสรรโควต้าตำแหน่งประธานกรรมาธิาร (กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ที่มี 35 คณะ โดยมีตัวแทนแต่ละพรรคการเมือง อาทิ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา และ นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย ในฐานะผู้ประสานงาน 10 พรรคเล็ก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมนายกว่า 1 ชั่วโมง นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า การพิจารณาเป็นไปอย่างเรียบร้อยและแล้วเสร็จเร็วกว่าที่คาดการณ์ ทั้งนี้ มีความลงตัวและได้ข้อสรุปเป็นท่ียุติในกมธ.ที่พรรคการเมืองได้รับจัดสรร จากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่พรรคการเมืองจะตกลงเพื่อกำหนดบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกมธ. และ กำหนดส.ส.ให้อยู่ในตำแหน่งกมธ.​ใดบ้าง ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมสภาฯวันที่ 11 กันยายนนี้เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ขณะที่ข้อเรียกร้องของกลุ่ม 10 พรรคเล็กนั้น ไม่สามารถจัดสรรโควต้าประธานกมธ.ฯ ให้ได้ เพราะรัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติรองรับไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโควต้าประธาน กมธ.​ในส่วนของฝั่งรัฐบาลได้รับจัดสรร 17 คณะ แบ่งเป็น พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จำนวน 8 คณะ คือ 1.กมธ.การตำรวจ 2.กมธ.การสื่อสารและโทรคมนาคมและดิจิตอลเศรษฐกิจ 3.กมธ.การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน 4.กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร 5.กมธ.การทหาร 6.กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 7.กมธ.ป้องกันและปราบปรามฟอกเงินและยาเสพติด และ 8.กมธ.การวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จำนวน 4 คณะ คือ 1.กมธ.พาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 2.กมธ.เกษตรและสหกรณ์ 3.กมธ.แก้ไขหนี้สินแห่งชาติ และ 4.กมธ.การสวัสดิการสังคม ขณะที่ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) จำนวน 4 คณะ ได้แก่ 1.กมธ.การคมนาคม 2.กมธ.ท่องเที่ยว 3.กมธ.กีฬา และ 4.กมธ.การสาธารณสุข และ ​พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) จำนวน 1 คณะ คือ กมธ.การส่งเสริมแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลการเกษตร

ด้าน พรรคร่วมฝ่ายค้านได้รับจัดสรร 18 คณะ แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย (พท.) จำนวน 10 ที่นั่งนั้นมีความชัดเจน เพียง 8 คณะ คือ 1.กมธ.การพลังงาน 2.กมธ.การศึกษา 3.กมธ.การศึกษา จัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ 4.กมธ.การต่างประเทศ 5.กมธ.กิจการองค์กรศาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 6.กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 7.กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค 8.กมธ.การอุตสาหกรรม และ 9.กมธ.ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ส่วนอีก 1 คณะ ต้องหารือกับพรรคเสรีรวมไทย ที่ได้รับโควต้า 1 คณะ ว่าจะจัดสรรคณะใดให้กับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ระหว่าง กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ กมธ.การปกครอง

ขณะที่ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) จำนวน 6 คณะ คือ 1.กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ 3.กมธ.กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 4.กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 5.กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ และ6.กมธ.แรงงาน ส่วนพรรคประชาชาติ จำนวน 1 คณะ คือ กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการปกครองรูปแบบพิเศษ

 

บทความก่อนหน้านี้กปภ. เตือนปิดระบบประปาภายในบ้านลดปัญหาหลังน้ำท่วม
บทความถัดไป“กัญชา” หรือจะสู้ Pill-Harmonic ดนตรีบำบัด Platform ใหม่ ฟังเพลงผ่าน SD Card