‘ประยุทธ์’ จี้ ‘อาเซียน’ แก้ปัญหาขยะทางทะเล ชี้ เรื่องใหญ่ในภูมิภาค

“ประยุทธ์” เรียกร้อง รมต.เศรษฐกิจอาเซียน แก้ปัญหาขยะทางทะเล ชี้ เรื่องใหญ่ในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 โดยกล่าวเปิดการประชุมว่า สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ ไทยได้แสดงบทบาทอย่างแข็งขัน ในฐานะเจ้าบ้านที่ต่อเติมบ้านหลังนี้ของพวกเราชาวอาเซียนให้มั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกระแสลม แสงแดด สายฝนของความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงภูมิเศรษฐศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ที่สร้างความสั่นคลอนต่อโครงสร้างและเสาหลักของบ้านอาเซียนได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ ไทยจึงได้สานต่อ การขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนต่อไป ด้วยแนวคิดหลัก คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน นอกจากนี้ ท่ามกลางกระแสความท้าทายทางการค้าโลกที่เกิดขึ้น อาเซียนจึงต้องร่วมใจ กันเสริมสร้างความเชื่อมโยง ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ในการผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป ให้บรรลุผลสำเร็จในปีนี้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของอาเซียนและคู่เจรจาในการเชื่อมโยงระบบการค้าการลงทุนเข้าด้วยกัน โดยยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดถือกฎเกณฑ์กติกาเป็นสำคัญ

“และท่ามกลางกระแสความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาเซียนจึงต้องร่วมกันรักษาและส่งเสริมความ ยั่งยืนในทุกมิติอย่างเชื่อมโยงกัน อาทิ การทำประมงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล และการวิจัยและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้แทนเชื้อเพลิงที่มีอยู่อย่างจำกัด เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่มาร่วมประชุมกันเป็นรอบปีที่ 51 ในวันนี้จะร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนความฝันของอาเซียนให้ก้าวไกลและ ยั่งยืนผ่านการเตรียมตัวรับมือกับอนาคต เสริมสร้างความเชื่อมโยงและส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าและใกล้ชิดกันมากขึ้น และเหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่อาเซียนร่วมกันทำ ร่วมกันขับเคลื่อนมาทั้งหมดตลอดช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ อาจมีคำถามว่า สิ่งนี้พวกเราทำไป เพื่ออะไร เราสามารถตอบได้ด้วยความภาคภูมิใจว่า ความตั้งใจและผลที่เราต้องการให้เกิดขึ้น คือ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวอาเซียนและคนรุ่นหลังทุกคนให้มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายกฯ กล่าวอีกว่า วันนี้เรากำลังเผชิญกับสงครามการค้าและปัญหาอื่นๆ ดังนั้นจะทำอย่างไรเพื่อให้อาเซียนอยู่รอดปลอดภัย โดยอาเซียนต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน หาช่องทางเพิ่มมูลค่าระหว่างกันให้มากขึ้น เพราะไม่มีใครแก้ปัญหาเพียงลำพังได้ และปัญหาเหล่านี้นับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วันนี้มีหลายประเทศมหาอำนาจ ไม่ได้มีแค่สองฝ่ายเหมือนเมื่อก่อน การแข่งขันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบจากปัจจัยภายนอกนั้น เราสามารถแก้ได้ด้วยการค้าขายชายแดน และเตรียมมาตรการรองรับราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

นายกฯ กล่าวว่า ดิสรัปชั่นเป็นทั้งวิกฤตและโอกาส ซึ่งอาเซียนต้องเตรียมความพร้อม มุ่งเข้าสู่การเป็นดิจิทัล เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างองค์รวม ส่วนปัญหาขยะทะเลภูมิภาคอาเซียนถือว่ามีปัญหานี้มากพอสมควร โดยไทยจะเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากประเทศอาเซียนทั้งหมดให้ร่วมมืแก้ไขปัญหา นอกจากนี้สิ่งที่ห่วงใยคือ ประเด็นด้านแรงงาน ซึ่งอาเซียนจำเป็นต้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มากขึ้น เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อทำงานร่วมกับเครื่องจักรและหุ่นยนต์ต่อไปในอนาคต เมื่อแรงงานมีฝีมือก็จะได้กลับไปพัฒนาบ้านเมืองของตัวเอง

บทความก่อนหน้านี้ตลกต่างแดน | คุณตาอายุ99 ปี ที่ยังโคตรเป๊ะ!
บทความถัดไปกองทัพลำเลียง “เรือผลักดันน้ำ” ชุกแรก 9 ลำ แก้วิกฤต “น้ำก่ำ” สกลนคร