โชว์เงินคงคลัง 4.8 แสนล้าน / ชง “บิ๊กตู่” นั่งหัวโต๊ะดัน 5 จีไทย / ใช้แอพพ์แก้ปัญหาหวยแพง

แฟ้มข่าว

“ดีอี” ตั้งทีมสกัดข่าวปลอม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน มี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอี เป็นประธานกรรมการ พร้อมดึงตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาข่าวปลอมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภายใต้ 2 หลักสำคัญคือ 1.ความถูกต้องชัดเจน เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ 2.มีความรวดเร็ว จากเดิมที่ใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นเวลานาน เบื้องต้นคาดว่าไม่เกิน 2 ชั่วโมงจะสามารถตรวจสอบข่าวปลอมได้ และใน 3 เดือนจะลดลงเหลือไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากต้องได้มาตรฐานในประเทศแล้ว ต้องได้รับมาตรฐานสากลต่อไปด้วย และยืนยันว่า กรอบการทำงานจะไม่ทำร้ายใคร หรือนำไปใช้เป็นเครื่องมือด้านการเมือง ซึ่งภายในเดือนตุลาคม 2562 เชื่อว่า ศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์ จะสามารถเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้

สั่งยกเครื่องเรือแสนแสบ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากที่ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ พบปัญหาน่าเป็นห่วงที่สุด คือเรื่องความปลอดภัย จึงได้สั่งการให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารคลองแสนแสบและกรมเจ้าท่าดำเนินมาตรการเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน โดยให้กรมเจ้าท่าเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือในคลองแสนแสบทั้ง 28 แห่ง แห่งละ 2-3 คน แบ่งการทำงานเป็น 2 กะ ในเวลา 05.00-12.00 น. และเวลา 12.00-20.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้โดยสารขึ้นลงเรือ และจำกัดผู้โดยสารให้ไม่เกินจำนวนที่เรือสามารถรับน้ำหนักได้ เพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุได้ ขณะที่ผู้ประกอบการนั้นให้เพิ่มจำนวนเรือให้บริการอีก 5 ลำ จาก 55 ลำ เป็น 60 ลำ เพื่อรองรับความต้องการอย่างเพียงพอ รวมทั้งติดตั้งจอสมาร์ตทีวีแสดงตารางเวลาเรือเข้าออกบนท่าเรือทุกแห่ง ติดตั้งจีพีเอสติดตามเรือทุกลำ ติดตั้งไวไฟบนท่าเรือทุกแห่ง และจัดทำที่กั้นเสารอบท่าเรือ

ใช้แอพพ์แก้ปัญหาหวยแพง

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ ได้เปิดให้ผู้ค้าสลากรวมถึงประชาชนลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น GLo Lottery ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้ขายว่ามีตัวตนอยู่จริง และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสลากประเมินผู้ขายได้ว่าขายสลากเกินราคาหรือไม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ภายในแอพพ์จะสามารถตรวจผลรางวัล แจ้งข้อมูล และบันทึกผลสลากได้ ซึ่งภายใน 3 เดือนต่อจากนี้ (สิงหาคม-ตุลาคม 2562) สำนักงานสลากฯ จะประเมินผลก่อนพิจารณาเพิ่มโควต้าให้กับผู้ค้าที่จองซื้อสลากที่มีความประพฤติดี และขายสลากในราคาที่กำหนดคือใบละ 80 บาท ซึ่งอาจจะทำให้ผู้จองซื้อสลากได้สลากถึง 10 เล่ม จากเดิมกำหนดโควต้าเพียง 5 เล่ม ทั้งนี้ หลังจากกองสลากฯ เพิ่มเพดานการพิมพ์สลากเป็น 100 ล้านฉบับมาแล้ว 2 งวด เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาได้ในระดับหนึ่งเพราะสลากที่ออกมาเพียงพอต่อความต้องการ แต่ยอมรับว่ายังพบปัญหาสลากราคาแพงอยู่บ้าง โดยเฉพาะในงวดที่ผ่านมาขายแพงถึง 200 บาท เพราะมีเลขดังที่ประชาชนต้องการสูง

โชว์เงินคงคลัง 4.8 แสนล้าน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2,129,025 ล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,586,355 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 322,978 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 484,550 ล้านบาท ส่วนการจัดเก็บรายได้ช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลมีรายได้สุทธิ จำนวน 2,119,739 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 91,218 ล้านบาท หรือ 4.5% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 60,444 ล้านบาท หรือ 2.9% โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร หน่วยงานอื่น และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรที่สูงกว่าประมาณ

ชง “บิ๊กตู่” นั่งหัวโต๊ะดัน 5 จีไทย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.จะหารือกับเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ 5 จี คาดว่าจะมีการจัดการช่วงปลายปี 2563 หรือต้นปี 2564 และเตรียมเสนอให้มีการจัดคณะกรรมการขับเคลื่อน 5 จีระดับชาติ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อน 5 จี เร็วขึ้น เนื่องจากเวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซียจะเปิดให้บริการ 5 จีเชิงพาณิชย์ประมาณเดือนมิถุนายน 2563 จึงมีความกังวลในกรณีที่นักลงทุนจะมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศนั้นๆ ทำให้ไทยสูญเสียโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่วนความคืบหน้าการประมูลคลื่นความถี่รองรับ 5 จี คาดว่าไม่เกินต้นเดือนตุลาคมจะได้ข้อสรุปเรื่องมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์

ซึ่งมีแนวคิดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) ที่ยังมีภาระทางการเงินจากการประมูลคลื่นความถี่ครั้งที่ผ่านมา เข้ารับการจัดสรรคลื่นความถี่ล่วงหน้า และวางหนังสือค้ำประกัน (แบงก์การันตี) และเมื่อโอเปอเรเตอร์มีความพร้อมลงทุนจึงชำระเงินค่าใบอนุญาต

บทความก่อนหน้านี้อนุทิน บินเอง! ขับเครื่องส่วนตัวรับหัวใจ นำไปเปลี่ยนถ่ายให้ผู้อวัยวะไม่สมบูรณ์
บทความถัดไปภาพยนตร์/นพมาส แววหงส์ /BRIGHTBURN ‘ซูเปอร์ซาตาน’