รบ.กางแผน ขสมก. เล็งจัดหารถใหม่ ใช้ B20ได้ จ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย

รบ.กางแผน ขสมก. เล็งจัดหารถใหม่ ใช้ B20ได้ จ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงมติครม.เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ถึงแนวทางการแก้ปัญหา ขสมก.ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นหลักคือ 1) กำหนดแนวทางการจัดหารถโดยสารใหม่โดยให้ประเภทและจำนวนรถโดยสารสอดคล้องกับจำนวนเส้นทางของกรมการขนส่งทางบก 2) เตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อรองรับการชำระค่าโดยสารเช่นระบบชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด (cashless) และระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) 3) ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเล็กลง มีอัตราพนักงานที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ลดภาระกับภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ขสมก.ได้กำหนดให้มีการเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี 2563-2565 จำนวน 5,051 คน (วงเงินงบประมาณ 6,004 ล้านบาท) ซึ่งขณะนี้ มีจำนวน 2,363 คน สนใจเข้าร่วมโครงการ จะมีการดำเนินการคัดเลือกต่อไป  4) พิจารณาประเภทเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับเส้นทางการเดินรถ สำหรับรถโดยสารที่ใช้น้ำมันดีเซลให้พิจารณาใช้ไบโอดีเซลดีเซลบี 20 และ 5) กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการปฏิรูปเส้นทาง และจัดสรรเส้นทางเดินรถให้เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน โดยจัดสรรเส้นทางของ ขสมก. ต้องไม่ทับซ้อนกับผู้ประกอบการเดินรถเอกชน ทั้งนี้ หากดำเนินการได้ตามแผน คาดว่าปัญหาสะสมของขสมก.จะบรรเทาไปได้มาก

บทความก่อนหน้านี้มาดามหลูหลี / Ashes of Love : ความรักสลายเป็นกองเถ้า
บทความถัดไป‘สมศักดิ์’ ห่วงปัญหายาเสพติดราคาถูก-ซื้อขาย ว่อนโซเชียล เตือนปชช.อย่าให้ใครยืมใช้บัตรปชช.