“ห้วยขาแข้ง” เตรียมจัดรำลึก 29 ปี “สืบ นาคะเสถียร”

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เตรียมจัดงานรำลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร ระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของ สืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ 29 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ได้จัดทำโครงการรำลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร ขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของ สืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่ฯ-ห้วยขาแข้ง ซึ่งปีนี้ ภายในงาน จะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เรื่อง สืบ นาคะเสถียร และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กิจกรรมประชุมเครือข่ายป่าชุมชน กิจกรรมการทำบุญและวางหรีด

โดยวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 24.00 น. โดยมีการจัดกิจกรรม อาทินิทรรศการภาพถ่ายห้วยขาแข้ง ที่อาคาร 503 พร้อมชมภาพถ่ายทอดสดสัตว์ป่าจากหอนกยูง ที่ห้องลาย 2 กิจกรรมฐานเรียนรู้งานป้องกันและรักษาป่าห้วยขาแข้ง จำนวน 7 ฐาน เวที “เครือข่ายชุมชนแนวกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” ดนตรี Acoustic รำลึก สืบ นาคะเสถียร ชมวีดีโอร้อยเรียงเรื่องราวผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้ ในหัวข้อ “วันนี้ห้วยขาแข้งเป็นอย่างไร” และกิจกรรมจุดเทียนรำลึก ที่บริเวณรูปปั้น สืบ นาคะเสถียร งานแสง สี เสียง เรื่อง “29 ปี แสงไฟที่สืบต่อ”

และในวันที่ 1 กันยายน 2562 มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายห้วยขาแข้ง ที่อาคาร 503 พร้อมชมภาพถ่ายทอดสดสัตว์ป่าจากหอนกยูง ที่ห้องลาย 2 พร้อมประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า และนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายอนุรักษ์เสือโคร่ง ทุน “สืบเจตนาอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง” และพิธีวางหรีดรำลึกสืบนาคะเสถียร

สำหรับ สืบ นาคะเสถียร เป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย มีชื่อเสียงจาการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ