‘จุรินทร์’ ขอหมื่นล้าน ชง ครม.ประกันราคาปาล์มโลละ 4 บาท

‘จุรินทร์’ ขอหมื่นล้าน ชง ครม.ประกันราคาปาล์มโลละ 4 บาท

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุม ครม.ถึงปัญหาราคาข้าวเหนียวสูงขึ้นว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ออกคำสั่งให้โรงสี ผู้ค้าข้าว ผู้ส่งออกและผู้เกี่ยวข้อง ต้องรายงานสต๊อกข้าวเหนียวมาที่กรมการค้าภายในเวลา 16.00 น.ของวันนี้ เพื่อตรวจสอบสต๊อกข้าวทั่วประเทศว่ามีจำนวนเท่าไหร่ หากพบว่ามีการกักตุนถือว่ากระทำผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำคุกและปรับ หากใครค้าในราคาที่แพงเกินควรมีโทษเช่นกัน ซึ่งมาตรการนี้ได้แจ้งไปถึงผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบแล้ว

นายจุรินทร์กล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเสนอเรื่องการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเข้าที่ประชุม ครม. ทั้งนี้ วงเงินทั้งหมดที่จะใช้จากเดิมกำหนดไว้ 12,000-13,000 ล้านบาท จะลดลงเป็น 10,000 ล้านบาท เนื่องจากช่วง 2 สัปดาห์นี้ราคาปาล์มขยับสูงขึ้นจาก 2 บาทกว่าต่อกิโลกรัม มาเป็นกิโลกรัมละ 3 บาท 20 สตางค์ ทำให้การชดเชยส่วนต่างต้องลดลง ดังนั้น การประกันราคาจะอยู่ที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม ในความชื้นน้ำมัน 18 เปอร์เซ็นต์ ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

นายจุรินทร์กล่าวว่า ส่วนมาตรการประกันราคายางพารา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการและต้องหารือ 3 ฝ่าย คือรัฐบาล เอกชนและเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

บทความก่อนหน้านี้โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง
บทความถัดไปคำ ผกา | ใครกันจะชังชาติ