นายกฯ ชม เนเธอร์แลนด์ ยกเป็นปท.ให้ความสำคัญสิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกับไทย

“นายกฯ” พบ รมต.ยุติธรรมเนเธอร์แลนด์ ยกเป็นประเทศให้ความสำคัญสิทธิมนุษยชน-คุ้มครองคนในชาติ เช่นเดียวกับไทย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเฟอร์ดินาน ครัปเปอร์เฮาส์ (Mr. Ferdinand Grapperhaus) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคง ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยนายกฯกล่าวยินดีที่ได้พบ เชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของเนเธอร์แลนด์ จะทำให้การเยือนในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานยุติธรรมของสองประเทศต่อไป

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมเนเธอร์แลนด์ที่ให้ความสำคัญกับหลักการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองดูแลคนชาติของตน รวมถึงนโยบายการส่งเสริมระบบพหุภาคีนิยม บนพื้นฐานของกฎกติการะหว่างประเทศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยสนับสนุนและให้ความสำคัญเช่นกัน พร้อมย้ำว่า ไทยดำเนินกระบวนการ บนพื้นฐานหลักกฎหมายของไทย และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล ด้านรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ฯ กล่าวยินดีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศพัฒนามาเป็นเวลากว่า 415 ปี ครอบคลุมหลากหลายสาขา ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และในเวทีระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ไทยและเนเธอร์แลนด์ถือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างกัน โดยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการลงทุนในไทยสูงที่สุดในสหภาพยุโรป โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญเนเธอร์แลนด์ให้ขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น โลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้ม็อบฮ่องกงเล็งล้อมสนามบินอีก ตั้งเป้าทำ “บอลติกเชน” เรียกความสนใจจากทั่วโลก
บทความถัดไปมท.2 ประชุมโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน