“วัฒนา” ชี้ รธน.60 ฉบับมีชัย ยังมีเลวร้ายได้อีก

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาจากรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งกรณีการยุบพรรคตัวเองของนายไพบูลย์ นิติตะวันเพื่อย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐหรือกรณีการเลือกตั้งใหม่ของนครปฐมว่า รัฐธรรมนูญฉบับที่นายมีชัยเขียนเริ่มพ่นพิษออกมาเรื่อยๆ นอกจากจะบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกคนอื่นแต่ได้ประยุทธ์มาเป็นนายกแล้ว ล่าสุดคือ ส.ส. ปัดเศษจะขอยุบพรรคหนีตายเพื่อไปหาพรรคใหม่อยู่เพราะมีข่าวว่า ส.ส. นครปฐมที่ป่วยอาจจะลาออกซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทำให้ ส.ส. ปัดเศษที่ได้คะแนนน้อยที่สุดอาจถูกปรับออกแบบที่เคยเกิดเมื่อเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่

ความอุบาทว์ของรัฐธรรมนูญที่นายมีชัยเขียนยังมีมากกว่านั้น โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องได้เสียงสนับสนุนจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามคือ 84 เสียง ก็คนเหล่านี้เข้ามาได้เพราะรัฐธรรมนูญแบบนี้จึงไม่มีทางจะยกมือหนุนให้มีการแก้ไขเพื่อทุบหม้อข้าวตัวเอง ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลอยากแก้ไขก็ทำไม่ได้หากพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ที่มีเสียงรวมกัน 217 เสียงไม่เอาด้วย เพราะมาตรา 256 (6) บัญญัติว่าต้องได้รับเสียงจากฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 50 กว่าเสียง

ทั้งหมดคือความเลวของรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเพื่อแช่แข็งประเทศ ออกแบบการเลือกตั้งที่มีแห่งเดียวในโลกทำให้ได้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำขาดเสถียรภาพ เพราะวันๆ ต้องแก้ปัญหาให้ตัวเองโดยวิธีซื้อตัวหรือดูด ส.ส. ฝ่ายค้านมาเติมเสียงให้รัฐบาล สวนทางกับแนวทางปฏิรูปการเมืองที่ทุกฝ่ายอยากเห็นและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไม่ได้ ขอใช้คำหยาบว่าวิธีการที่อัปรีย์ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่คนที่สุดๆ จริงๆ ไม่มีทางคิดออก นั่นคือเหตุผลที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอญัตติเพื่อขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาวิธีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมาใช้บังคับต่อไป

บทความก่อนหน้านี้มาดามหลูหลี / Parasite : ปรสิต ชนชั้นล่าง
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ พบ ‘แทมมี ดักเวิร์ธ’ ชื่นชม วุฒิสมาชิกสหรัฐเชื้อสายไทยคนแรก