มท.2 ประชุมโครงการเสริมสร้าง ‘ตำบลขับขี่ ปลอดภัย’ วาง 4 มาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุ

มท.2 ประชุมโครงการเสริมสร้าง ‘ตำบลขับขี่ ปลอดภัย’ วาง 4 มาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ห้องประชุมดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย”

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนให้เดินหน้าผลักดันโครงการดังกล่าว โดยมี 4 เป้าหมาย ดังนี้ 1.เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงร้อยละ 100 2.เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานยนต์ที่ใช้เข็มขัดนิรภัยหรือใช้อุปกรณ์รัดตรึงนิรภัยสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงร้อยละ 100 3.ถนนสายใหม่ทุกสายต้องผ่านมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้ถนนทุกคนที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางถนน หรือผ่านการประเมินระดับ 3 ดาว หรือสูงกว่า และ 4.จัดทำและบรรลุเป้าหมายระดับชาติ เพื่อลดระยะเวลาระหว่างการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการให้การดูแลฉุกเฉินโดยผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ยังแสดงความห่วงใยเมื่อทราบข้อมูลว่า กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เกิดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง 283 อำเภอ และเตรียมออกรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน และองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง 4 ภาค เพื่อสรุปและกำหนดยุทธศาสตร์ภายในปี 2562

บทความก่อนหน้านี้‘สมศักดิ์’ โต้ครหาจ้างนักข่าวเขียนเชียร์ ย้อนถาม จะจ้างทำไม มีแต่วิ่งมาขอสัมภาษณ์
บทความถัดไปอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ : ตาม “ชิ้น” ตาม “ชั้น” จน “ขวัญหายได้ปลื้ม” เรื่องสั้นหาอ่านยากของครูเหลี่ยม