ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 414 ส.ส. รวยอู้ฟู่ 4.6 พันล้าน-จนสุด 5 พัน

หมายเหตุ –สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 414 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย รวม 415 ราย โดยเปิดเผยระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครั้งแรกนี้ มีจำนวน 414 ราย เนื่องจากมี ส.ส.บางส่วนได้ขอขยายเวลาการยื่นฯ จึงยังไม่มีรายชื่อในล็อตแรกนี้ และอีกส่วนหนึ่งได้มี ส.ส.ไปยื่นรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ซึ่งยังไม่ส่งมาถึงสำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม มี ส.ส.ไม่ได้ยื่น 15 คน ขอขยายระยะเวลา 72 คน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ ส่วน 15 รายที่ไม่ยื่นนั้น ป.ป.ช.จะติดตามต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีในล็อตนี้ อาทิ น.ส.พรรณิการ์ วานิช น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายพีระวิทย์ เรืองลือดลภาค นายชัชวาลย์ คงอุดม นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็นต้น

•นาทีรวยสุด 4,674 ล้าน ตามด้วยเสี่ยหนู 4,248 ล้าน

จากการตรวจสอบพบว่า ส.ส.ที่มีทรัพย์สินมากที่สุดคือ นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย คู่สมรสของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4,674,631,835 บาท เป็นทรัพย์สินของผู้ยื่น 71,597,709 บาท ของคู่สมรส 4,603,034,225 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 177,066,184 บาท เป็นหนี้ของผู้ยื่น 2,152,537 บาท หนี้ของคู่สมรส 174,913,647 บาท แจ้งว่ามีทรัพย์สินอื่น เช่น กระเป๋า นาฬิกาหรู เครื่องประดับ พระเครื่อง จำนวนมาก

ตามด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าไม่มีคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,248,828,812 บาท หนี้สิน 50,255,070 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้ 4,198,573,141 บาท ทรัพย์สินของนายอนุทิน ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน สิทธิและสัมปทาน มีเงินฝากและยานพาหนะ เช่น รถยนต์หรู เรือยนต์ 2 ลำ มูลค่ารวม 32.5 ล้านบาท เครื่องบิน 2 ลำ Aircraft TBM 930SOCATA TMB930 (TMB 700 N) มูลค่า 139,232,432 บาท และเครื่องบิน CIRUS SR 22T มูลค่า 22,698,765 บาท ส่วนหนี้สินมาจากการกู้ยืม สำหรับทรัพย์สินอื่น มีพระเครื่อง 24 องค์ นาฬิกาหรู 23 เรือน เครื่องเบญจรงค์ 11 ตู้ รูปภาพติดข้างฝา 8 ภาพ แหวนและสร้อยข้อมือ รวม 240,240,000 บาท

อนุทิน ชาญวีรกูล

ในส่วนหนี้สิน 50 กว่าล้านบาทของนายอนุทินนั้น นอกจากเป็นเงินกู้จากธนาคารแล้ว อีกส่วนยังมาจากบันทึกข้อตกลงการหย่าจากนางศศิธร จันทรสมบูรณ์ อดีตภริยา ที่ได้จดทะเบียนหย่าเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีการทำหนังสือสัญญาการหย่าว่า นายอนุทินจะจ่ายเงินให้นางศศิธร 50 ล้านบาท แยกเป็นปีละ 10 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี รวมถึงจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูอดีตภริยา เดือนละ 300,000 บาท ไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถึงแก่กรรม เงินค่าเบี้ยประกันสุขภาพรายปี และมอบห้องชุดที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้นางศศิธร

•รมช.พาณิชย์เป็นหนี้ 11,138 ล้าน

สำหรับทรัพย์สินของ ส.ส.ที่เป็นควบตำแหน่งรัฐมนตรี อาทิ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ควบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์สิน 99,662,809 บาท หนี้สิน 11,138,404,713 บาท มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 11,038,741,803 บาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ทั้งนี้ นายวีรศักดิ์แจ้งว่ามีปืน 24 รายการ เช่น ปืนสั้นอัตโนมัติ .45 มูลค่า 70,000 บาท ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ .45 มูลค่า 70,000 บาท ปืนยาวเดี่ยวลูกซอง 8 นัด 20,000 บาท

นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และคู่สมรส นางสุวรรณา ศิลปอาชา พร้อมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 758,425,485 บาท ไม่มีหนี้สิน ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก ที่ดินที่ จ.สุพรรณบุรีและนนทบุรี โฉนด โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ จำนวน 8 คัน และทรัพย์สินอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาฬิกาข้อมือยี่ห้อหรู จำนวน 57 เรือน ทองคำแท่ง พระเครื่อง เครื่องประดับ และปืน กระเป๋าแบรนด์เนม 63 ใบ

•คุณหญิงกัลยาอู้ฟู่ 1,787 ล้าน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคู่สมรส นายโชติ โสภณพนิช มีทรัพย์สินมากกว่า 1,784,961,225 บาท โดยระบุว่าเป็นทรัพย์สิน 1,787,576,764 บาท หนี้สิน 2,615,538 บาท, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เศรษฐกิจเพื่อสังคม และคู่สมรส นางนุสบา ปุณณกันต์ มีทรัพย์สินมากว่าหนี้สิน 194,296,604 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มีหนี้สิน 1,369,500 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคาร นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีทรัพย์สิน 2,198,328,980 บาท มีหนี้สิน 696,108 บาท ส่วนใหญ่เงินฝากในธนาคาร เงินลงทุน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะเงินฝากในธนาคาร 34 บัญชี
ที่มีมูลค่ารวมกันกว่า 1,375 ล้านบาท

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

นายอธิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สิน 176,277,628 บาท, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีทรัพย์สิน 79,467,192 บาท, นายสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีทรัพย์สิน 15,402,771 บาท

•‘ธรรมนัส’แจงทรัพย์สินเมีย 2 ลูก 7 คน อู้ฟู่ 859 ล้าน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคู่สมรส 2 คน คือ นางอริสรา พรหมเผ่า และ น.ส.ธนพร ศรีวิราช รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 7 คน (เสียชีวิต 2 คน) ได้แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 859,316,182 บาท หนี้สิน 79,261,936 บาท โดยเป็นทรัพย์สินผู้ยื่น 644,921,184 บาท ของนางอริสรา คู่สมรส 189,952,776 บาท ของ น.ส.ธนพร คู่สมรส (อยู่กินฉันสามีภรรยา) 63,684,291 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมกัน 31,148,049 บาท ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ ร.อ.ธรรมนัส แบ่งเป็นเงินฝาก 189,554,858 บาท ยานพาหนะ26 คัน มูลค่ารวม 62,840,000 บาท อาทิ รถยนต์ยี่ห้อเบนท์ลีย์ แบบคอนติเนนทัล รถยนต์ยี่ห้อโรลส์-รอยซ์ และยังมีรถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ 1 คัน ที่ระบุว่าประเมินค่าไม่ได้ และจำวันที่ได้ไม่ได้ และทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 157,120,000 บาท อาทิ พระสมเด็จบางขุนพรหม ประเภทเบญจภาคี พิมพ์ปรกโพธิ์ 1 องค์ มูลค่า 10 ล้าน นอกจากนี้ยังมีพระเครื่องอีกจำนวนหนึ่งที่ระบุว่าประเมินค่าไม่ได้ เช่น พระรอดลำพูน พร้อมตลับทองฝังเพชร พระกิ่งชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ หลวงปู่ทวดรุ่น 1 พระยอดธง

รวมทั้งมีนาฬิกาหรูหลายยี่ห้อ แหวนเพชรพร้อมเรือนทองคำขาว 20 กะรัต มูลค่า 22 ล้านบาท แหวนเพชรพร้อมเรือนทองคำขาว 15 กะรัต วงละ 17 ล้านบาท 2 วง ปืน 7 กระบอก กระเป๋าแบรนด์ เนม 12 ใบ นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัสยังแจ้งว่ามีรายได้ประจำคือ การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเฉลี่ยเดือนละ 3,000,000 บาท ส่วนในรายการบัญชีทรัพย์สินของ น.ส.ธนพร พบว่ามีมงกุฎเพชร 12.35 กะรัต ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทย ปี 2559 มูลค่า 1,200,000 บาท มีกระเป๋าแบรนด์เนม 42 ใบ รถยนต์ PORSCHE มูลค่า 8,900,000 บาท

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 1,984,957,656 บาท, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา และ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 1,030,115,827 บาท

•‘ชวน’มีแซกโซโฟน 3 ตัว

ขณะที่ นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เขียนแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยดินสอ ไม่มีคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 8,189,114 บาท มีพระพุทธรูป 281 องค์ เครื่องดนตรีแซกโซโฟน 3 ตัว มูลค่า 250,000 บาท ปืน 2 กระบอก

•‘มาดามเดียร์’สะสมกระเป๋าแบรนด์เนมเพียบ

สำหรับทรัพย์สินของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) น่าสนใจ อาทิ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี หรือมาดามเดียร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. และคู่สมรส นายฉาย บุนนาค มีทรัพย์สิน 511,334,424 บาท หนี้สิน 82,280,019 บาท เป็นทรัพย์สินของ น.ส.วทันยา 239,964,615 บาท คู่สมรส 267,271,362 บาท บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4,098,446 บาท แจ้งว่ามีทรัพย์อื่นเป็นกระเป๋า 30 ใบ เช่น แอร์เมส 13 ใบ รุ่น Himalayan Birkin มูลค่า 3,100,000 บาท, รุ่น Kelly size 32 สี Rose lipstick มูลค่า 575,000 บาท ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีชาแนล 6 ใบ celine 2 ใบ ฯลฯ

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. พร้อมคู่สมรสคือ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ โดยระบุสถานภาพหย่า (เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2545) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 111,690,995 บาท เป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น 123,264,096 บาท เป็นหนี้สิน 11,573,101 บาท แจ้งว่าเป็นทรัพย์สินของนายวิรัช 18,172,980 บาท ของคู่สมรส 105,091,115 บาท เป็นหนี้สินของนายวิรัช 6,612,273 บาท ของคู่สมรส 4,960,828 บาท

น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี

ทั้งนี้ ทรัพย์สินอื่น นายวิรัชแจ้งว่ามีทองรูปพรรณน้ำหนัก 150 บาท นาฬิกา 23 เรือน พระสมเด็จ 19 องค์ พระผงสุพรรณ 7 องค์ พระนางพญา 9 องค์ พระซุ้มกอ 8 องค์ พระรอด 5 องค์ ปากกา 10 ด้าม เหล่านี้มูลค่ารวม 750,000 บาท นอกจากนี้ยังแจ้งทรัพย์สินอื่นในส่วนของคู่สมรสประกอบด้วย สร้อยคอทองคำ พระเครื่องเลี่ยมทอง นาฬิกาสุภาพสตรีและเครื่องประดับ อีกหลายชิ้น มูลค่ารวม 18,627,000 บาท

ขณะที่ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พปชร. คู่สมรสนายวิรัช รัตนเศรษฐ สถานภาพหย่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 123,264,096 บาท หนี้สิน 11,573,101 บาท, ขณะที่ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 331,135,775 บาท โดยเป็นเงินฝาก 73 ล้านบาท เงินลงทุนประมาณ 114 ล้านบาท หนี้สิน 954,170 บาท

•‘สิระ’มี 542 ล้าน

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พปชร. มีทรัพย์สิน 542,722,737 บาท ส่วนใหญ่เป็นของ น.ส.วิภาวี คุปติมาลาธร คู่สมรส โดยถือครองที่ดินหลายแปลงใน จ.สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และย่านทุ่งสองห้อง กทม. มูลค่า รวม 236,955,100 บาท รวมถึงมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่ารวม 162,270,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่า น.ส.วิภาวีมีทองคำแท่งน้ำหนักรวม 415 บาท มูลค่า 2,280,000 บาท นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และประธาน ส.ส. พปชร. มีทรัพย์สิน 861,105,818 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของ น.ส.วิมลจิตร อรินทมะพงษ์ คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จำนวน 268,862,400 บาท และที่ดินหลายแปลงใน จ.ชลบุรี มูลค่า 381,110,000 บาท

นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร มีทรัพย์สิน 10,422,141 บาท โดยระบุว่ามีทรัพย์สิน 12,107,352 บาท เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร เพียงแค่ 36,302 บาท ที่ดิน 11,521,050 บาท และนาฬิกาโรเล็กซ์มือสอง รุ่นเดโทน่า มูลค่า 550,000 บาท, นาย
อนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท พปชร. มีทรัพย์สิน 29,852,530 บาท


•ผู้นำฝ่ายค้านมี 176 ล้าน

ส่วนทรัพย์สิน ส.ส.ฝ่ายค้าน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้าน มีทรัพย์สิน 176,872,804 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน จ.เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา รวมถึงย่านบางเขนและบางกะปิ กทม. รวมมูลค่า 102,119,838 บาท, นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สิน 1,529,975,196 บาท

•‘รังสิมันต์’ติดหนี้ กยศ. 2 แสน

ทรัพย์สินของ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เช่น นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ มีทรัพย์สิน 222,623 บาท หนี้สิน 202,360 บาท โดยหนี้สินเป็นเงินกู้ กยศ. ขณะที่ นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ มีทรัพย์สิน 950,000 บาท หนี้สิน 727,415 บาท ส่วนใหญ่
หนี้สินเป็นเงินกู้ธนาคาร ขณะที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 47,368,677 บาท ไม่มีหนี้สิน

ส่วนพรรคภูมิใจไทย อาทิ นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร มีทรัพย์สิน 40,398,604 บาท หนี้สิน 10,389,457 บาท นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สิน 115,760,030 บาท ไม่มีหนี้สิน, นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.สตูล พรรคภูมิใจไทย และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 2,385,315,058 บาท เป็นทรัพย์สินของผู้ยื่น 2,258,184,636 ของคู่สมรส 127,130,421 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน มีกว่า 2 พันล้านบาท ส่วนหนี้สิน มี 42,895,231 บาท ด้าน น.ส.ศุภมาศ อิสรภักดี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ภูมิใจไทย มีทรัพย์สิน 1,609,430,926 บาท

•‘ส.ส.ปทุม’ภท.จนสุด มี 5,064 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ ส.ส.ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดคือ นายพิษณุ พลธี ส.ส.ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,064 บาท เป็นเงินฝากธนาคาร

•ส.ส.ชาดามีวัว 1,044 ตัว ควาย 151 ตัว

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สิน 213,084,294 บาท ไม่มีหนี้สิน แจ้งว่ามีกระบือ 151 ตัว รวม 7,550,000 บาท โค 1,044 ตัว รวม 52,200,000 บาท อาวุธปืน 10 กระบอก รวม 500,000 บาท

•‘ปชป.กรณ์’รวยพันล้าน

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ อาทิ นายกรณ์จาติกวณิช ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคู่สมรส นางวรกร
จาติกวณิช มีทรัพย์สินมากกว่าทั้งสิ้น 1,097,305,394 บาท โดยเป็นทรัพย์สิน 1,104,517,335 บาท หนี้สิน 7,211,941 บาท, นายอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ มีทรัพย์สิน 2,048,799,734 บาท

•‘นิกร จำนง’ ครองกีตาร์ 5 ตัว

ขณะที่ นายไพบูล นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 77,770,402 บาท, นายประภัตร โพธสุธน ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา มีทรัพย์สิน 87,887,220 บาท ไม่มีหนี้สิน

ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย มีทรัพย์สิน 135,476,212 บาท นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ มีทรัพย์สิน
623,023,582 บาท นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 37,145,650 หนี้สิน 1,139,352 บาท แจ้งว่ามีทรัพย์สินอื่น อาทิ ปืน 4 กระบอก ปากกา 12 ด้าม มูลค่า 180,000 บาท กีตาร์ 5 ตัว มูลค่า 180,000 บาท

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ มีทรัพย์สิน 195,995,203 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีหนี้สิน

•‘มาร์ค’แจ้งนาฬิกาหายที่ฝรั่งเศส

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคู่สมรสนางพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 116,906,150 บาท ไม่มีหนี้สิน ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน โรงเรือน
และสิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก ส่วนทรัพย์สินอื่น ประกอบด้วย นาฬิกา ยี่ห้อหรู เครื่องประดับ ทั้งนี้ ยังแจ้งไว้ด้วยว่านาฬิกาจำนวน 2 เรือน สูญหายที่ประเทศฝรั่งเศส

บทความก่อนหน้านี้อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ : มังกรหลากสีสันการเมืองใน-นอกประเทศ
บทความถัดไปหอพัก-ร้านค้ารอบมหา’ลัย อ่วม เหตุยอดนศ.ลด บ้านเช่าปิดกิจการอื้อ