“สมคิด” นัดถกนอกรอบ “คลัง-ธปท.” ฟอร์มคกก.การเงิน-คลังเพื่อการพัฒนา กลไกศก.ตัวใหม่

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการหารือกับกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า เพื่อให้กระทรวงการคลัง กับ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือในด้านการเงินการคลังเพื่อการพัฒนา ขณะนี้อยู่ในช่วงฟอร์มคณะกรรมการให้ค่อย ๆ ขึ้นมา ระหว่างนี้จะมีการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการเป็นครั้งคราวเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น

“เป็นความร่วมมือด้านการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ ไม่ได้มุ่งที่จะไปครอบงำใคร สมัยนี้จะขับเคลื่อนแผนอะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ ๆ แยกส่วนกันไม่ได้เลย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ควรเข้ามาอยู่ในกรรมการชุดนี้ด้วย”

นายสมคิดกล่าวว่า คปภ. เป็นแหล่งทุนที่มีเงินออมจำนวนมาก แต่ไม่มีช่องทางให้นำเงินออกไปลงทุน เช่น กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน การประกันภัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการประชารัฐ ด้วยเบี้ยประกันภัยต่ำสุด และระบบประกันภัยพืชผล เช่น ข้าว ขณะที่ ก.ล.ต.ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เช่น ฟิวเจอร์มาร์เกตสำหรับสินค้าเกษตร เพื่อช่วยรากหญ้า รวมถึงบีโอไอที่ต้องคิดมาตรการใหม่ ๆ ไม่ใช่มาตรการภาษีเท่านั้น แต่ต้องติดขัดเพราะไปเกี่ยวข้องกับ ธปท. ก.ล.ต.  จึงต้องมีการร่วมมือกันกับหลายฝ่าย

บทความก่อนหน้านี้มติสภา 365 : 101 ไม่เห็นชอบ แยกกมธ.หลากหลายทางเพศ ‘กอล์ฟ’ แถลงทั้งน้ำตา
บทความถัดไป“สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์” ปรับจีดีพีไทยปี 62 ลงเหลือ 3% คาดเดือนหน้า ธปท.ลดดอกเบี้ยอีก 0.25%