ส.ส.LGBT อนาคตใหม่ ขอบคุณเสียงหนุนแม้ตั้ง กมธ.ความหลากทางเพศไม่สำเร็จ ยันผลักดันต่อ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่รัฐสภา (เกียกกาย) ธัญญ์วาริน สุขะพิศิษฐ์, ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์, ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ และ กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จ.ชลบุรี ในฐานะ ส.ส.กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมแถลงข่าวภายหลังจาก สภาผู้แทนราษฎรมีการลงมติ ในการขอจัดตั้งคณะกรรมาธิสามัญสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศแยก จากคณะกรรมาธิการสามัญ กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ แล้วได้มีการแปรญัตติ ซึ่งสมาชิกเห็นด้วย 101 เสียง เเละไม่เห็น 365 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง นั้น

ธัญญ์วาริน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ส.ส.ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนและโหวตให้พวกเรา และขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ทำให้พวกเราได้เข้ามายืนอยู่ในสภา ทั้งนี้ ส.ส.มีหน้าที่หลักคือการทำงานเพื่อตอบเเทนสังคม ดังนั้น สิ่งที่เราจะทำอันดับเเรกคือการจัดตั้ง กมธ.ผู้มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ถูกทับถมมาอย่างยาวนาน ที่ทำให้ขาดความเป็นมนุษย์และตัดตอน ความฝัน ในการลงมติครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทยเเละรัฐสภาไทย ในการร่วมจัดตั้งคณะกรรมาธิการสมัญเเยกออกมา เพื่อดูเเลสิทธิเเละความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศ อย่างไรก็ตามขอโทษกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ยังไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้ แต่ยืนยันจะสู้ต่อไป อย่าเพิ่งผิดหวังในตัวเราเพิ่งผิดหวังในตัวเรา

ธัญญ์วาริน กล่าวว่า การขับเคลื่อนจากนี้ไป สื่งที่เราจะทำอย่างเเรก ตั้งอนุกรรมาธิการที่มีความหลากหลายทางเพศ และยกร่าง แก้ไข พ.ร.บ.คู่ชีวิต ให้มีความเท่าเทียมกันทุกคน ไม่ใช่แค่เพียงเพศชายเเละเพศหญิงเท่านั้้น แต่เพื่อความเท่าเทียมกันทุกเพศ เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียมของคนใน ทุกระดับ

บทความก่อนหน้านี้อนุสรณ์ ติปยานนท์ : นายหมอกคนร่อนเร่
บทความถัดไปศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ : ชนชาติใด สร้าง “พระพุทธรูป” ขึ้นเป็นกลุ่มแรก?