ป.ป.ช.เตรียมเปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน 415 ส.ส. พรุ่งนี้

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.จะเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 414 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย รวม 415 ราย โดยจะเปิดเผยระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-20 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ห้องแสดงทรัพย์สินฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) อ.เมืองนนทบุรี

ทั้งนี้ กรณีเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครั้งแรกนี้ จำนวน 414 ราย เนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนได้ขอขยายเวลาการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งกระทำได้ตามกฎหมาย ป.ป.ช. จึงยังไม่มีรายชื่อในรอบนี้ และอีกส่วนหนึ่ง ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยื่นรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ที่สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัด ซึ่งในส่วนนั้นยังส่งมาไม่ถึงสำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง ดังนั้น จะมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอีกล็อตหนึ่ง ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ไม่ย้ายข้าง! 6 ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ยัน ยังอยู่ฝ่ายค้าน แม้ไม่เห็นด้วยบางเรื่อง
บทความถัดไปกพช.ยกระดับ Young OTOP ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เจาะลูกค้ายุค 4.0