‘สุวิทย์’ ฝากทปอ.คิดแพลตฟอร์มรับเด็กเป็นกลาง ‘ทปอ.’ เปิดปฏิทินสอบ GAT/PAT สมัคร 25 พ.ย.

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส และคณะทำงานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้เข้าพบตน เพื่อขอรับนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานระบบทีแคสให้ตนได้ทราบ ซึ่งเป็นการรับฟังข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ได้มีข้อยุติอะไร อย่างไรก็ตามตนได้เสนอว่าควรจะคิดเรื่องนี้ให้ครบทั้งระบบ เพราะทีแคสในขณะนี้มีหลายช่องทางในการคัดเลือก จึงอยากให้ช่วยคิดหาแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มกลางจริงๆที่ทุกฝ่ายอยากมีส่วนร่วม ซึ่งความจริงแล้วก็ยังมีหลายอย่างที่ยังซ้ำซ้อนกันอยู่ ซึ่งในที่สุดระบบการคัดเลือกควรที่จะต้องตอบโจทย์เรื่องสมรรถนะด้วย ซึ่งคณะทำงานฯก็บอกว่าต้องใช้เวลา ตนจึงให้คณะทำงานกลับไปหาวิธีการและก็ต้องให้เวลาทำการบ้านด้วย

ด้านนางเพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการ ทปอ. กล่าวว่า ในการประชุม ทปอ. วันที่ 25 สิงหาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ทปอ. ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการอว.พร้อมด้วย นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดอว. เพื่อมามอบนโยบายของอว.ว่ามหาวิทยาลัยจะมีทิศทางในการทำงานอย่างไร และในวันดังกล่าวทปอ.จะสรุปแนวทางทีแคส 63 ด้วยว่าจะเป็นอย่างไร และจะได้แจ้งให้เด็กได้รับทราบต่อไป อย่างไรก็ตามทปอ.ได้สรุปปฎิทินการส่งข้อมูลต่าง ๆของหน่วยงานในทีแคส 63 แล้ว โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมม.ปลาย หรือGPAX มีดังนี้โรงเรียนทุกสังกัด ยกเว้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ส่งข้อมูลคะแนน GPAX 5 ภาค ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตรวจสอบภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สพฐ. ส่งข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน ให้ ทปอ. ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนในสังกัด สอศ. สช. และ อปท.ส่งข้อมูลคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนให้ สพฐ. ตรวจสอบ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 25 62 สพฐ. ส่งข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียนให้ ทปอ. ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนทุกสังกัด ยกเว้น สังกัด สอศ. ส่งข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียนให้ สพฐ. ตรวจสอบ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 สพฐ. ส่งข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ให้ ทปอ. ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 7 เมษายน 25 63 โรงเรียนในสังกัด สอศ. ส่งข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียนให้ สพฐ. ตรวจสอบภายในวันที่ 8 เมษายน 2563 และ สพฐ. ส่งข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ให้ ทปอ. ครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 นอกจากนี้ยังได้กำหนดการสมัครและสอบของสทศ. ดังนี้ การทดสอบความถนัดทั่วไปหรือGAT และ การทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือPAT สมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562 สอบ วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผล วันที่ 1 เมษายน 2563 วิชาสามัญ 9 วิชา สมัครวันที่ 5- 19 ธันวาคม 2562 สอบวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563 และประกาศผล วันที่ 5 เมษายน 2563

บทความก่อนหน้านี้ไม่มี “สหรัฐ” กุญแจสำคัญ คาดประชุม จี7 ไร้คำแถลงร่วม
บทความถัดไปรมว.ท่องเที่ยว ลุย จ่อหอบข้อมูลชง ‘นายกฯ’ ขยายเวลาปิดสถานบันเทิงตี 4 สัปดาห์หน้า