มติครม. โยก ‘เทวัญ’ คุม อสมท. แทน ‘สมคิด’

มติครม. โยก “เทวัญ” คุม อสมท. แทน “สมคิด”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งนางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่องคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 196/2562 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าให้ยกเลิก คำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 165/2562 ที่มอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจดังกล่าวแทน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปครม.เปย์อีก15 เก้าอี้ กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี “พลังประชารัฐ” พรึ่บ “แรมโบ้อีสาน”ผงาด