ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาครั้งที่หนึ่ง 18 ก.ย.62

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาครั้งที่หนึ่ง 18 ก.ย.62

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (20 ส.ค.) ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2562 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยสลค.ระบุว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 วรรคสอง บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัยๆ หนึ่งให้มีกำหนดเวลา 120 วัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 และต่อมาได้มี พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2562 เป็นต้นไป ดังนั้น ในวันที่ 22 พ.ค.2562 จึงเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 และจะครบกำหนดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา 120 วัน ในวันที่ 18 ก.ย.2562 จึงสมควรให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

บทความก่อนหน้านี้พปชร.เฮ! ‘ป้อม’ประกาศ เล่นการเมืองเต็มตัว สร้างผลงาน 50 ปี ลต.ครั้งหน้ากวาดเยอะกว่าเดิม
บทความถัดไปE-DUANG :​ ทิศทาง จินตนาการ ข้อตกลงใหม่ ทิศทาง การสร้างพันธมิตรแนวร่วม