‘บิ๊กตู่’ เซ็นตั้ง ‘เสธ.ต้อง’ ทำหน้าที่โฆษก กห.ต่อ หวังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) ลงนามแต่งตั้งโฆษก กห.โดยแต่งตั้งให้ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เป็นโฆษกห. ต่ออีกสมัยในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 2 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกห.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจต่อสังคมและสาธารณชนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญํติ(พ.ร.บ.)จัดระเบียบราชการ กห. พ.ศ.2551 โดยทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และให้ข้อมูลแก่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกห.ในภาพรวม ประสานการปฏิบัติส่วนราชการในสังกัดกห.ในการขอรับการสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของกห.ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย และให้ส่วนราชการในสังกัดกห.สนับสนุนและให้ความร่วมมือในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงกลาโหมกับส่วนราชการอื่นๆ และประชาชน ซึ่งมีคำสั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

บทความก่อนหน้านี้จิตต์สุภา ฉิน : รางวัลที่มองไม่เห็นบนโซเชียลมีเดีย
บทความถัดไป“น้ำดื่มสิงห์” คว้ารางวัลในสาขา Top Outstanding Local Brands ในกลุ่ม Beverage ในงาน “Kantar Brand Footprint Award 2019”