“จุรินทร์”ชงกนป.นำร่องประกันรายได้ปาล์ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจว่า ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอหลักเกณฑ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.)ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยเสนอมาตรการประกันรายได้ปาล์มกิโลกรัมละ 4 บาท เงื่อนไขไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน และคำนวณจากราคาประกันหักราคาตลาด ณ เวลาที่กำหนด ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส)ของเกษตรกรทันที ซึ่งหลังจากนี้จะทยอยหารือและกำหนดหลักเกณฑ์และราคาประกันรายได้ในพืชเป้าหมาย ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่เห็นชอบเพื่อใช้งบประมาณและออกมาตรการปฎิบัติ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ที่จะกำหนดประกันรายได้ต่อไป คือ ประกันรายได้ชาวนา โดยจะมีการประชุมค 3 ฝ่ายระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชนและกลุ่มชาวนา ในวันที่ 17 สิงหาคม ที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อเคาะราคาประกันรายได้ ก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.)เห็นชอบในหลักการ และเสนอครม.เห็นชอบงบประมาณต่อไป เบื้องต้นหลักการจะเหมือนกันประกันรายได้ปาล์ม และยางพาราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแลโครงการประกันรายได้ยางพาราแผ่นดิบที่ชั้น 3 กิโลกรัมละ 60 บาท ให้ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ คาดว่าทั้งหมดจะนำเสนอในคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเร็วๆนี้โดยไม่จำเป็นต้องเสนอพร้อมกันทั้งหมด

บทความก่อนหน้านี้สกศ. เล็งชง ‘ณัฏฐพล’ สั่งรื้อ กม.การศึกษาแห่งชาติ สางปม ‘ครูใหญ่-ใบอนุญาตวิชาชีพ’
บทความถัดไปศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ | ผบ.ทบ.ต้านคนรุ่นใหม่ : ปฐมบทประเทศไทยอนาคตหมด