ฟัน ‘ประหยัด พวงจำปา’ รองเลขาป.ป.ช. ปกปิด ไม่แจ้งทรัพย์สิน 227 ล้าน

มติ ป.ป.ช.ฟัน “ประหยัด พวงจำปา” รองเลขา ป.ป.ช. ปกปิด ไม่แจ้งทรัพย์สิน 227 ล. ซุกไว้ ทั้งในและนอกประเทศ ส่งศาลดำเนินคดี ตั้งสอบวินัย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการกรรมการ ป.ป.ช. จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อ ป.ป.ช.กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินให้ของนางธนิภา พวงจำปา คู่สมรส โดยเป็นทรัพย์สินในประเทศ 2 รายการ รวม 2,010,000 บาท และทรัพย์สินในต่างประเทศ 4 รายการ รวม 225,383,103 บาท มูลค่ารวม 227,393,103 บาท

นายวรวิทย์กล่าวว่า ป.ป.ช.มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการกระทำของนายประหยัดนั้น ความผิด พ.ร.บ. ป.ป.ช 2561 มาตรา 167 โดยมีมติให้ส่งอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ศาลประทับรับฟ้อง ให้เพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้ง พร้อมขอให้ลงโทษทางอาญาตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช.มาตรา 158 มาตรา 43 มาตรา 81 มาตรา 167 และมาตรา 188 ต่อไป พร้อมกันนี้ ทางสำนักงาน ป.ป.ช.จะตั้งคณะกรรมการสอบต่อไป ส่วนการจะตั้งคณะกรรมการไต่สวน กรณีร่ำรวยผิดปกตินั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

บทความก่อนหน้านี้พรึ่บ! กำลังพล-ยานยนต์จีนเต็มสนามกีฬาเซิ่นเจิ้น ชี้ส่งคำเตือนถึงผู้ประท้วงในฮ่องกง
บทความถัดไปวิป รบ.ปัดแพ้โหวตฝ่ายค้าน ถกข้อบังคับไม่แบ่งฝ่าย ‘สุชาติ’ สั่งเพิ่มลำโพงแทนวิทยุธานินทร์