ธอส.ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% ชี้ต่ำสุดในตลาด มีผล 16 ส.ค.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าและประชาชน และเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายหลังธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มี พันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% ต่อปี

นายฉัตรชัยกล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) จาก 6.250% ต่อปี  ลดลงเหลือ 6.125% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 7.000% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.875% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)  จาก 6.750% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.625% ต่อปี ทั้งนี้ ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ำสุดในระบบสถาบันการเงินในปัจจุบัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

“แม้แบงก์อื่นจะลดดอกเบี้ยมากกว่าธอส. แต่ยังสูงกว่าดอกเบี้ยธอส.ก่อนลด และถ้าเทียบกันแล้วหลังจาก ธอส.ลดดอกเบี้ยต่ำสุดในตลาด”นายฉัตรชัยกล่าว

บทความก่อนหน้านี้เครือข่ายภาคตะวันออก จี้ชะลอผังเมืองอีอีซี ชี้ผลกระทบเพียบ ขอฝ่ายค้านศึกษารอบคอบ
บทความถัดไปอนุสรณ์ ติปยานนท์ : ความรู้สึกนึกคิดหลังพวงมาลัย