อนค.จัดหนัก ถามกลาโหม ผบ.เหล่าทัพ จ้อการเมือง ผิดหรือไม่ ยกปท.เจริญแล้ว ไม่ทำกัน

วันที่ 14 สิงหาคม ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามสด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่า เรื่องบทบาทของผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชการกลาโหมกับการเมืองที่ผ่านมามีผู้บังคัญชาระดับสูงของกองทัพให้ความเห็นทางการเมืองตลอดมา ในช่วงรัฐบาลก่อน เป็นช่วงที่ผิดปกติ กรณีนั้นเข้าใจได้ แต่ในปัจจุบันยังมีการให้ความเห็นทางการเมืองอยู่ จึงต้องตั้งกระทู้ถามเพื่อทบทวนเรื่องนี้กันใหม่ เพราะระเบียบสำนักนายกฯเรื่องการให้ข่าวของข้าราชการ และข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยข้าราชการกับการเมือง ที่ระบุว่า ขรก. รัฐวิสาหกิจและลูกจ้าง ต้องอยู่ในขอบเขตกฎหมาย และให้ความเห็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจเท่านั้น ดังนั้นการให้ข่าวสารของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ปรากฏตลอดเวลา อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการเหล่าทัพเท่านั้นหรือไม่ และข้อบังคับกลาโหมมาตรา 7 ที่กำหนดว่าต้องวางตัวเป็นกลาง รวมถึง ห้ามวิพากวิจารณ์การทำงานการเมือง ทั้งสนับสนุนและต่อต้าน รวมถึงให้ความเห็นผ่านสื่อ อันมีข้อความการเมือง ที่อาจจะขัดกับระเบียบดังกล่าว ดังนั้นการให้ความเห็นทางการเมือง ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ขัดต่อระเบียบดังกล่าวหรือไม่

ด้าน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมลคล รมช.กลาโหม กล่าวว่า กระทรวงกลาโหมดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ต้องพิทักษ์ รักษาเอกราช ผลประโยชน์แห่งชาติ และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดำเนินการของกองทัพก็ต้องมีการดำเนินการป้องกันเรื่องความมั่นคง หากมีความขัดแย้ง ถ้าไม่สามารถทำให้หยุดได้โดยเร็ว ก็จะกระทบวงกว้าง ส่วนกรณีการให้ข่าวขัดระเบียบกลาโหมหรือไม่นั้น ระเบียบดังกล่าวเป็นแนวทางปฎิบัติของข้าราชการกลาโหม ในเรื่องการเป็นสมาชิกพรรคหรือสนับสนุนทางการเมือง ปัจจุบันยืนยันการให้ข่าวของผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพสามารถให้ข่าวสารตามหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ ห่วงใย เรื่องสถานการณ์บ้านเมือง ต่อประชาชนได้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างความสงบเรียบร้อยต่อประชาชน และดูจากระเบียบแล้ว ทุกคนยังอยู่ในระเบียบ

ต่อมา พล.ท.พงศกรถามต่อว่า ในประเทศฝั่งตะวันตก หรือตะวันออกก็ดี ทหารจะไม่ให้ความเห็นทางการเมือง ประเทศในเครือจักรภพ จะให้ความเห็นทางการเมือง ต้องพ้นจากตำแหน่งแล้ว 5 ปี เพราะทหารเป็นผู้ถือปืน จึงต้องมีระเบียบวิธีการที่รัดกุม ต้องไม่ทำให้ประชาชนกลัว หรืออยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมือง กระทรวงกลาโหมมีแนวทางจะปรับแนวคิดนี้เข้าใช้กับกองทัพหรือไม่

ด้าน พล.อ.ชัยชาญกล่าวชี้แจงว่า แต่ละกองทัพมีการดำเนินการแตกต่างกัน กองทัพไทยดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ช่วยเหลือพัฒนาประเทศด้วย เรื่องการสร้างแนวทางสร้างสรรค์ให้เป็นสากล กองทัพเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนรัฐบาลในทุกมิติ ทั้งยังปลูกฝังอุดมการณ์ทหารให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

บทความก่อนหน้านี้‘อนุทิน’ ลบความเชื่อเกิดชาติหน้าไม่ครบ 32 โชว์บัตรประจำตัวชวน ‘บริจาคอวัยวะ’ เผยร่วมบิน 26 ครั้ง แฮปปี้
บทความถัดไป‘ณัฐวุฒิ’ เปิดใจหลังคำพิพากษาพี่น้องร่วมอุดมการณ์ของผมไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย ฝากถึง ‘อภิสิทธิ์’ ยังไม่มีชัยชนะที่แท้จิรง