รับลูก ‘คุณหญิงกัลยา’ ยกระดับ ‘วษท.’ เปิดหลักสูตรสั้น-เพิ่มทักษะเกษตรกร

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีแผนจะพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่มีอยู่ 50 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบนโยบายให้ สอศ.ต้องพัฒนา ช่วยเหลือชาวนา สร้างเงิน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดย วษท.ต้องเป็นศูนย์กลางให้กับชุมชน และเกษตรกรใกล้เคียง มาเพิ่มทักษะ และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ อาจจัดสอนหลักสูตรระยะสั้นให้ผู้ที่สนใจ และดึงเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้นักเรียนที่เรียนจบมีงานทำทันที และระหว่างเรียนสามารถฝึกงานในสถานประกอบการได้

“วษท.ต้องพัฒนาทุกภาคส่วน เน้น 4 กลุ่มหลัก คือ นักเรียน ครู พ่อแม่ และสังคม ต้องนำ 4 ส่วนนี้มาร่วมกันคิดว่าลูกหลานต้องเรียนอะไรถึงจะทันสมัย ได้เงิน และมีชีวิตดีขึ้น วษท.ต้องเป็นที่พึ่งที่หวังให้ชุมชนละแวกนั้น ดิฉันอยากผลักดัน วษท.โดยเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับคนในพื้นที่มาเรียนเพิ่มทักษะ หากวิทยาลัยใดพร้อม สามารถเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นได้ภายในปีนี้เลย” คุณหญิงกัลยา กล่าว

ด้านนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ปัจจุบันภาคการผลิตของเกษตรไทย ยังไม่เข้ากับหลักคิดของประเทศไทย 4.0 ที่ยึดหลักทำน้อยได้มาก ทำให้เห็นว่ายังไม่มีเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรได้มากพอ เช่นเดียวกับ วษท.ที่เน้นการเรียนเกษตรเพียงอย่างเดียว ยังมี วษท.อีกหลายแห่งที่ไม่ได้นำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยจัดการเรียนการสอน ฉะนั้น สิ่งที่คุณหญิงกัลยาให้นโยบาย มองว่าเป็นสิ่งที่ตรงที่สุดในการพัฒนาเกษตรกรไทย

“คุณหญิงกัลยาให้คำแนะนำว่าควรจะนำเทคโนโลยีอะไรบ้างเข้าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน เช่น บอร์ดควบคุมความชื้น ระบบน้ำ ระบบไฟ เป็นต้น เข้ามาใช้ ซึ่งในช่วงที่กำลังพัฒนา วษท.นี้ สอศ.จะพัฒนา วษท.ให้นำเทคโนโลยีพื้นฐานเข้ามาประยุกต์ใช้ได้ แต่เวลาในช่วงสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562 สอศ.จะมุ่งเตรียมความพร้อมให้ วษท.ตามนโยบาย มีความพร้อมก่อนที่จะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นให้คนในชุมชน ซึ่งขณะนี้มี วษท.บางแห่งที่พร้อม ได้เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออบรมให้กับผู้ที่สนใจแล้ว” นายบุญรักษ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กป้อม’ ยัน รพ.สุรินทร์พ้นวิกฤตขาดแคลนน้ำแล้ว พร้อมรายงานผล ครม.วันนี้
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ ปัดข่าวนัดพรรคเล็กกินข้าว​ บอก คงมีคนคุยอยู่แล้ว ขอสื่ออย่าสนคนเลื่อยขา