7พรรคฝ่ายค้าน ชูแคมเปญ ทวงคืนอำนาจจัดทำรธน.ของปชช. ‘วัฒนา’ ชี้ สสร.ก็ต้องผ่านการเลือกตั้งมา!

วันนี้ (9 ส.ค.) นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความถึงผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัวถึงความคืบหน้าของฝ่ายค้านในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใจความว่า

“วันนี้ผมได้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแบบร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) มาเสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อขอความเห็นชอบที่จะใช้เป็นร่างกลางนำไปรณรงค์สร้างเครือข่ายแสวงแนวร่วมต่อไป

ที่ประชุม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นร่วมกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาและจะนำประเทศไปสู่ทางตัน จึงเห็นชอบร่วมกันว่าควรมีการรณรงค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมี สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้ร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับจากนั้นนำไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติ โดยแต่งตั้งคณะทำงานร่วม 7 พรรค เพื่อดำเนินการในเรื่องการรณรงค์ การแสวงหาแนวร่วมเพื่อให้เกิดฉันทานุมัติจากทุกภาคส่วนนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนต่อไป ภายใต้แคมเปญ “ทวงคืนอำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญของประชาชน”

พรรคร่วมฝ่ายค้านจะสร้างช่องทางสื่อสารออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางกลางให้ประชาชนได้เข้ามาสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว จากนั้นจะเริ่มรณรงค์ให้ทุกฝ่ายของสังคมเห็นด้วยกับแนวทางที่จะให้มี สสร. เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นของประชาชนต่อไป ที่ประชุมยังให้อิสระกับแต่ละพรรคที่อาจเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราตามที่เห็นสมควรได้ แต่การแก้ไขด้วยการร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับโดย สสร. ถือเป็นร่างกลางที่ทุกพรรคจะรณรงค์ร่วมกัน มานับหนึ่งด้วยกันครับ”

บทความก่อนหน้านี้“ธรรมนัส” ยัน พรรคร่วมไม่มีแตก แค่น้อยใจ แย้ม ‘อาจมีเสียง ส.ส.หนุน รบ.เพิ่ม?
บทความถัดไป‘ชูวิทย์’ เย้ย รบ.แจกแต้มพรรคจิ๋ว คบเด็กสร้างบ้าน ชี้ไม่มีหรอกค้านอิสระ มีแต่เรียกราคา ทุกทีที่โหวต