‘ชวน’ โต้ยิบหลังโดนอัด ลั่น ‘ไม่เคยดีแต่ปาก’ ป้องศาลรธน.รักษาวิกฤตชาติ มติสภาปริ่มน้ำแพ้โหวตฝ่ายค้านหนแรก

สภาเสียงปริ่มน้ำลงมติเฉือนหวิด ปมบัญญัติ ปธ.ต้องเป็นกลาง ลงในข้อบังคับการประชุม ด้าน “ชวน” โต้ยิบหลังโดนอัด ไม่เคยดีแต่ปาก ภูมิใจเข้าสภาไม่เคยซื้อเสียง ป้องศาล รธน.รักษาวิกฤตชาติ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เป็นประธานที่ประชุม ได้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ที่มีนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน กมธ. มีทั้งสิ้น 192 ข้อ และมีผู้เสนอคำแปรญัตติทั้งสิ้น 23 คน โดยสมาชิกได้ลุกขึ้นอภิปรายในข้อ 9 หน้าที่และอำนาจของประธานสภา ซึ่ง กมธ.เสียงข้างมากเพิ่มถ้อยคำให้ประธานสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง ส.ส.ฝ่ายค้านได้ลุกแสดงความเห็นด้วย ยกตัวอย่างกรณีที่นายชวนทำหน้าที่ประธานเมื่อครั้งประชุมครั้งแรกที่หอประชุมชั่วคราว หอประชุมใหญ่ทีโอที จำกัด (มหาชน) และมีปัญหาเรื่องการออกเสียงลงคะแนนผ่านบัตรลงคะแนน โดยนายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่าตนขอเพิ่มข้อความให้ประธานสภาต้องวางตนเป็นกลาง ยึดถือข้อบังคับอย่างเคร่งครัด พร้อมยกตัวอย่างกรณีแจกบัตรออกเสียงสีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยมากกว่าบัตรสีเขียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเห็นด้วยในการประชุมสภา จนทำให้มีปัญหาเรื่องคะแนนผิดพลาด ซึ่งตนได้ทักท้วงแต่นายชวนไม่รับฟัง จึงขอเติมถ้อยคำดังกล่าว

ด้านนายชวนชี้แจงว่า ตนยอมรับว่าการลงคะแนนตามที่ทักท้วงนั้นมีการนับคะแนนผิดพลาดจริงเพียง 2-3 คะแนน แต่ไม่ใช่จากการแจกบัตรลงคะแนนสีใดมากกว่ากัน เพราะการกระทำดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมและมีความผิดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ตนยืนยันว่าการทำหน้าที่ของตนนั้นเป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์และสมบัติของสภาให้มากที่สุด อย่างกรณีที่มีการประชุมรัฐสภาอาเซียน3-4วัน มีผู้เสนอให้เช่ารถในส่วนของรัฐสภาไทย วันละ 1.8 หมื่นบาท ซึ่งตนบอกว่าขอสละสิทธิ์ดังกล่าวซึ่งช่วยสภาฯประหยัดค่าใช้จ่ายไปเกือบ 1 แสนบาท ทั้งก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และสมบัติของสภาฯซึ่งอยากให้สมาชิกทุกคนให้ยึดหลักนี้ไว้ ทั้งนี้ ตนเข้าใจข้อกังวลของสมาชิกนั้น อาจเกิดจากในอดีตมีเหตุการณ์ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคนของผู้อภิปรายเคยมีพฤติกรรมที่ทำให้สมาชิกกังวล แต่ตนยืนยันว่าไม่เป็นแบบนั้น

ทั้งนี้ ส.ส.ฝ่ายค้านยังอภิปรายติดใจในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาที่พาดพิงนายชวนต่อเนื่อง ถึงความอาวุโสและการปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกำหนดไว้ ด้านนายชวนได้ชี้แจงว่า รัฐธรรมนูญตนไม่ได้รับและไม่เห็นด้วย แต่ตนเป็นคนที่เคารพกฎหมาย และคิดว่าจะแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไร รวมถึงคิดเสมอว่าต้องทำให้การเมืองดีขึ้น ตนไม่ใช่คนดีแต่ปาก ที่ผ่านมาได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริตไม่ซื้อเสียง หรือโกงเลือกตั้ง ซึ่งคนที่มีเบื้องหลังเข้ามาในสภาที่สุจริต ไม่ว่าอายุน้อยหรืออายุมาก ถือเป็นคนที่น่านับถือ ที่มีสมาชิกอภิปรายพาดพิงถึงศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่ยุติธรรมนั้น ตนมองว่าหากไม่มีศาลรัฐธรรมนูญบ้านเมืองจะเละเทะ มีแต่คนโกงบ้าน โกงเมือง ทั้งนี้ ตนเข้าใจว่าหากคนโกงบ้านโกงเมืองมองว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่น่าเชื่อถือ จะไม่น่าเชื่อถือ แต่หากอยู่ในวงคนสุจริตจะมองว่าตัดสินถูกต้อง ดังนั้นต้องยึดหลักที่ถูกต้อง โดยไม่บิดเบือนความจริง ที่ผ่านมามักมีทหารที่ไม่ดี มีพระในวัดที่ไม่ดี มีผู้แทนที่ไม่ดี แต่อย่าเหมารวม ทั้งนี้ อย่าประเมินว่าคนที่มาแบบนี้ไม่น่าเชื่อถือ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ข้อบังคับดังกล่าวมี ส.ส.อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ทั้งที่สนับสนุนให้บัญญัติ เพื่อให้ประธานสภาต้องปฏิบัติและยึดถือโดยเคร่งครัด ขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยเพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 115 เขียนเป็นมาตรฐานการทำหน้าที่ ขณะที่ กมธ.นั้นพบการชี้แจงที่แตกต่างกันเป็น 2 ฝั่งคือ ฝั่งที่เห็นว่าไม่ควรเขียนถ้อยคำว่า “ต้องเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่” และไม่ควรเขียนเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติเป็นมาตรฐานการทำงาน โดยก่อนลงมติในข้อ 9 ได้มีความวุ่นวาย หลัง น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายถึงเหตุการณ์ในอดีตที่พบการพกอาวุธเข้ามายังภายในห้องประชุม และพบสมาชิกเสียบบัตรแทนกันจนทำให้สภาเกิดความเสียหาย ทำให้นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ได้ใช้พาดพิงในฐานะเป็นบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็น ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ว่าหลักฐานที่ น.ส.รังสิมานำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถือเป็นคลิปตัดต่อ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าตนไม่มีความผิดและยังได้รับเลือกให้เป็น ส.ส.

ทั้งนี้ นายชวนได้ตัดบทการโต้ตอบระหว่าง น.ส.รังสิมาและนายยุทธพงศ์ เพื่อให้ลงมติในข้อบังคับดังกล่าว ก่อนที่เสียงข้างมากจะมีมติ 205 เสียงต่อ 204 เสียง เห็นด้วยกับที่ กมธ.แก้ไขข้อบังคับ งดออกเสียง 2 เสียง จากนั้นได้ลงมติว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขที่ว่าให้ประธานทำหน้าที่เป็นกลาง ผลลงมติเสียงข้างมาก 409 เสียงต่อ 2 เสียง ก่อนที่นายชวนขอเลื่อนการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม และขอให้พิจารณาต่อในการประชุมสภาสัปดาห์ต่อไป จากนั้นได้ปิดประชุม

บทความก่อนหน้านี้‘อนุทิน’ ยันปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้นเพื่อการแพทย์ ไม่ขัดอนุสัญญายาเสพติด ลั่น อย่าพูดให้ประชาชนสับสน
บทความถัดไปดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยพิมพ์พรร