ประกาศแล้ว! กฎ ก.ตร.แต่งตั้ง-โยกย้าย ยึดระบบอาวุโสคล้ายทหาร

เมื่อวานนี้ (6 สิงหาคม 2562) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ก็คือ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจจะต้องยึดหลัก”อาวุโส” ไม่ให้มีการแต่งตั้งข้ามหัวกัน

โดยก่อนหน้านี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ระบุว่า ​การเลื่อนตำแหน่งวันนี้ ต้องมีการนับอาวุโสคล้ายคลึงกับของทหารในปัจจุบัน  และในส่วนการแต่งตั้งต่างๆ ตนให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)เป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวม ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอบัญชีต่างๆที่กองกำกับหรือภาคเสนอขึ้นมาพิจารณา​ จากนั้นก็พิจารณาในเรื่องความเหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม ตามอาวุโสที่เสนอมา มีกรอบการทำงานชัดเจนอยู่แล้ว ตนให้ทุกคนทำตามหน้าที่ตามกรอบกฎหมาย กติกาต่างๆของก.ตร.ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

“ผมยืนยันว่า ไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ไม่ให้ถูกกล่าวอ้าง ถูกกล่าวหาโน่นนี่​ มันเสียชื่อ ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้มากมายนักหรอก อาจจะมีอยู่บ้างแต่ต้องแก้ไขให้ได้มากที่สุด”  พลเอก ประยุทธ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้Chanamon W. / ประโยคแซบ แคปจากสภา : หม้อน้ำร้อนที่เรียกว่าความตลก
บทความถัดไปมุมมองของ ‘นิธิ เอียวศรีวงศ์’ พปชร.ไม่ใช่พรรคยืนยาว / พท.ต้องสลัดทักษิณ และอนาคตของอนาคตใหม่