‘เรืองไกร’ เอาจริง ร้องอสส. นายกฯกระทำการขัดรธน. กล่าวปฏิญาณไม่ครบ-ไม่แจงรายได้

“เรืองไกร” ร้อง อสส. ปม นรม. กระทำการขัด รธน. กล่าวคำปฏิญาณตนไม่ครบ-ไม่แจงแหล่งที่มารายได้ทำงบประมาณ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว) กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวหาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาจกระทำการขัดรัฐธรรมนูญ กรณีไม่ได้กล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 161 และไม่ได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 162 นั้น โดยเรื่องนี้เป็นกรณีที่เข้าลักษณะการกระทำที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติบังคับไว้โดยชัดแจ้งในมาตรา 161 และ 162 แล้ว ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “…คณะรัฐมนตรี…ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ…” และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ…การกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ…การกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับ มิได้”

นายเรืองไกรกล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 68 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้” และ รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้” เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ประกอบรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 68 วรรคหนึ่ง ซึ่งถือเป็นประเพณีการปกครอง จะเห็นได้ว่าการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 161 และ 162 ดังกล่าว อาจเข้าข่ายขัดต่อมาตรา 3 วรรคสอง และใช้บังคับมิได้ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง

“กรณีดังกล่าว หากพิจารณาตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เช่น คำวินิจฉัยที่ 6-7/2551 คำวินิจฉัยที่ 15-18/2556 คำวินิจฉัยที่ 2/2562 และคำวินิจฉัยที่ 3/2562 เป็นต้น จะเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และมีความสำคัญอย่างยิ่ง จะปล่อยไป มิได้ ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นว่าเพื่อให้การกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 161 และ 162 ซึ่งยังคงอยู่ ต้องสิ้นผลไป จึงต้องทำหนังสือร้องไปยังอัยการสูงสุด เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว โดยจะไปยื่นหนังสือที่สำนักงาน อสส. ที่ศูนย์ราชการ อาคารเอ ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เวลา 10.30 น.” นายเรืองไกรกล่าว

บทความก่อนหน้านี้ไม่เฉยแล้ว! “จีน” ขู่โต้ตอบ “สหรัฐฯ” หากเดินหน้าตั้งฐานขีปนาวุธในประเทศแถบเอเชีย
บทความถัดไป‘มท.’แต่งตั้งโยกย้ายอธิบดี-ผวจ. 31 ตำแหน่ง ‘ธนาคม’ อธิบดีปกครอง ‘สุทธิพงษ์’ นั่ง พช.