“ศรีสุวรรณ” ร้องผู้ตรวจฯส่งศาลฯวินิจฉัย ครม.ถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน ละเมิด-ขัดรธน.

“ศรีสุวรรณ” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาลฯวินิจฉัยปมครม.ถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน ชี้ ผิดมีผลทำการบริหารงานของรัฐเป็นโมฆะ จ่อยื่นร้องป.ป.ช.เอาผิดซ้ำ “ประยุทธ์-วิษณุ “ปมผิดจริยธรรม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศรีสุวรรณ จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฎิญาณเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม มีเนื้อหาไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 161 บัญญัติ จึงเข้าข่ายเป็นกระทำขัดรัฐธรรมนูญขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองวินิจฉัย

โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวปรากฏเป็นการทั่วไป ซึ่งมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดว่าถ้อยคำที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีต้องกล่าวถวายสัตย์ก่อนปฏิบัติหน้าที่มีเนื้อหาอย่างไร ซึ่งการที่พล.อ.ประยุทธ์ นำกล่าวไม่ครบถ้วน จะด้วยจงใจหรือไม่เจตนาที่ไม่กล่าวถ้อยคำในบรรทัดสุดท้ายที่ว่า “ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ “ เท่ากับเป็นการไม่ให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญที่ตนเองเคยเป็นผู้ทำคลอดมาสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าคสช. จึงถือได้ว่าเป็นละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากปล่อยไว้ในอนาคตนายก หรือบุคคลที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ก็อาจจะเสริม เติมแต่งหรือใช้ถ้อยคำอื่นที่กฎหมายไม่ได้กำหนดได้เพราะเห็นว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดบทลงโทษไว้

ส่วนที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุในทำนองขี้นำว่าเรื่องดังกล่าวจบไปแล้ว นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า คนที่ทำหน้าที่ตัดสินไม่ใช่นายวิษณุ การที่นายวิษณุกล่าวเช่นนี้ถือว่าทำให้หลักฎหมายของประเทศเสียหาย ออกมาพูดในลักษณะชี้นำ เบี่ยงเบนประเด็นว่า เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิด ตนรับไม่ได้ เพราะทุกคนต้องยึดตามกฎหมาย ซึ่งนายวิษณุถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับเรื่องนี้  เพราะเป็นนักกฎหมายของรัฐบาล เคยเขียนตำรากฎหมายมาก็มาก ก็ควรที่จะให้คำปรึกษาในทางที่ถูกต้องรักษา หลักกฎหมายของบ้านเมืองไม่ใช่แปลความกฎหมายเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และตนก็เห็นว่าการกระทำดังกล่าวทั้งนายวิษณุ และพล.อ.ประยุทธ์ ยังเข่าข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองซึ่งก็จะมีการยื่นร้องป.ป.ช.ต่อไปในต้นสัปดาห์หน้า

“พล.อ.ประยุทธ์ อาจเจตนา หรือจงใจที่จะไม่นำกล่าวถ้อยคำสุดท้ายที่รัฐธรรมนูญกำหนด  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่การไม่ถ้อยคำดังกล่าวให้ปรากฎ ถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ซึ่งคนจะทำหน้าที่ตัดสินเรื่องนี้ไม่ใช่นายวิษณุ ที่เป็นเนติบริกร เพราะก็เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องนี้จึงต้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองวินิจฉัยและหากศาลวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็จะถือว่าการบริหารงานของนายกหรือครม.เป็นโมฆะ”

บทความก่อนหน้านี้‘รบ.’ เตือน เฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย ใส่หน้ากากอำพรางหน้าพร้อมแว่นดำ-หมวก
บทความถัดไปสศค.เอาแน่ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนสแกนคนจน มั่นใจตัวเลขลดลงจาก 14.5 ล้านคน