‘สนธิรัตน์’ นัดอีกรอบ 22 ก.ค. ถกผู้บริหารพลังงานวางนโยบาย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายของกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารกระทรวงว่า ในวันที่ 22 ก.ค.นี้ จะมีการประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อกำหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้ต่อเนื่องในระยะสั้น 1 ปี และในระยะยาว 4 ปี

เพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือนแรก(ส.ค.-ต.ค.) ปี 2562 รวมถึงการกำหนดบทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะการกำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของรัฐไม่น้อยกว่า 51 % ต้องดูรายละเอียดอย่างรอบคอบ

ขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นว่าควรผลักดันนโยบายพลังงานเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยจะปรับเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการซื้อพลังงานเพิ่มเติม จากปัจจุบันรัฐมีมาตรการอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) สำหรับครัวเรือนในลักษณะส่วนลดราคา 45 บาทต่อ 3 เดือน

นอกจากนี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้เสนอแนวคิดส่งเสริมพลังงานบนดินจากพืชเกษตรแบบมีการบริหารจัดการในระดับภูมิภาคที่มีศักยภาคเรื่องที่ตั้ง และภาคเกษตรที่เข้มแข็ง ที่สำคัญต้องไม่ใช่เพียงแค่การอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร แต่ต้องมองมิติการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ยกตัวอย่างเช่น ปาล์มน้ำมันที่จะนำมาผลิตไบโอดีเซลบี 7 บี 20 และบี 20 และอ้อยที่จะนำมาผลิตเป็นเอทานอล เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้“พรรณิการ์” ชี้ไม่แปลกใจ “อนาคตใหม่” ถูกป้ายสีข้อหาล้มล้างการปกครอง
บทความถัดไปตร.ฮ่องกงพบ “ระเบิด-อาวุธ” จำนวนมาก ก่อนชุมนุมใหญ่ม็อบหนุน-ต้านจีน