พรรคประชาชาติ จี้! สตง. สอบงบ ตั้งแต่คสช. ยึดอำนาจ ใช้ไปถึง14.3 ล้านล้าน!

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อร้องขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ชี้แจงว่า ได้มีการตรวจสอบรายงานการรับจ่ายเงินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือไม่อย่างไร

หาก สตง.ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ขอให้นำผลการตรวจสอบมาเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ในกรณีที่ สตง.มิได้ตรวจสอบรายรับรายจ่ายของเงินที่มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 14,324,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันที่ คสช.ยึดอำนาจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ถึงวันที่ 16 ก.ค. 2562 ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดอำนาจการปกครองของ คสช.

พรรคประชาชาติ ขอทราบว่า สตง.ใช้เหตุผลใดในการยกเว้นและมิได้กระทำตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือข้อกำหนดและระเบียบ หรือ วิธีปฏิบัติที่มีอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การตรวจเงินแผ่นดิน มาตรา 4 (5) มาตรา 7 (1) และมาตรา 8 (1)

พร้อมกันนี้ขอให้กองทัพบก ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและใช้เงินที่มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือจากการอื่นในช่วงเวลาดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อสาธารณะ เพราะพรรคประชาชาติ เห็นว่าเป็นสิ่งที่พึงกระทำ

อีกทั้ง เป็นไปตามมาตรา 23 (3) แห่ง พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ 2560 รวมถึงมาตรา 41(1) มาตรา 59 และมาตรา 95 ประกอบมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพราะเอกสารดังกล่าว ถือเป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่สำคัญ ซึ่งอยู่ในความยึดถือและครอบครองของกองทัพบก

บทความก่อนหน้านี้ยังไม่จบ! โวย รมต.พลังประชารัฐ กินรวบกรมหลัก เหลือแต่เศษเนื้อ ฉะบริหารเผด็จการ
บทความถัดไปอนาคตใหม่ จี้! เปิดกว้างอภิปรายนโยบาย 3 วัน หลัง ปชช.รอมาตั้ง 5 ปี โวย พปชร.ยึดปธ.กมธ.วิสามัญ