งานวิจัยเผย ยิ่งส่งเสริมสิทธิสตรี ประเทศยิ่งสุขภาพดี-เติบโตเร็วกว่าชาติจำกัดสิทธิ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์อินดีเพนเด้นต์รายงานว่า งานวิจัยล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยว่า ประทศใดที่มีความเข้มแข็งในเรื่องส่งเสริมสิทธิสตรี ประเทศนั้นยิ่งมีระดับสุขภาพที่ดีขึ้นและประเทศเติบโตเร็วขึ้นกว่าชาติที่ยังคงจำกัดสิทธิของผู้หญิง โดยงานวิจัยดังกล่าวถูกเผยแพร่อยู่ใน “บีเอ็มเจ โอเพ้นต์” ที่ได้พบแนวโน้มดังกล่าวที่แสดงประจักษ์ในกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรน้อย จากการรวบรวมข้อมูลใน 162 ประเทศ ระหว่างช่วงปี 2547-2553

รายงานระบุว่า นักวิจัยได้ตั้งข้อถกเถียงขึ้นว่า สิทธิสตรีบ่อยครั้งไม่ได้รับการยอมรับทั้งที่หลายส่วนทั่วโลกได้สร้างกระบวนการทางเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งนักวิจัยกล่าวว่า “ทุกวันนี้ คุณค่าของสิทธิมนุษยชนบ่อยครั้งถูกตั้งคำถามจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการค้นพบได้แสดงความจำกัดตรงนี้แทน มีเพียงสิทธิมนุษยชน และสิทธิอื่นๆ (สิทธิสตรี สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม) ที่ให้ประโยชน์กับประชาชนได้

อีกทั้งงานศึกษาพบว่า สิทธิสตรีส่งผลมากกว่าการส่งเสริิมสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม หรือสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเพียงอย่างเดียว และค้นพบว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการคุ้มครองสิทธิสตรีและการพัฒนาสุขภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพบว่าในประเทศที่สิทธิสตรีได้รับความคุ้มครอง แม้ต่อให้การเข้าถึงเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ผลลัพธ์ทางสุขภาพยังคงดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่า การปฏิบัติต่อผู้หญิงในสังคมที่ไม่เท่าเทียม อาจนำไปสู่การขัดขวางความได้เปรียบทางชีววิทยาธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดซึ่งมีเหนือกว่าผู้ชายในแง่การมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าผู้ชายซึ่งเป็นทั่วโลก โดย ดร.วาเลนติน่า กัลโล หัวหน้าทีมนักวิจัยระบุว่า สังคมที่ไม่เท่าเทียมกันมาก ผู้หญิงยิ่งถูกลงโทษในแง่โอกาสการอยู่รอดมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ความไม่เท่าเทียมทางเพศสภาพจะคงอยู่ไปยังคนรุ่นต่อไปจากโอกาสการอยู่รอดที่ไม่เป็นธรรม

บทความก่อนหน้านี้‘อาลีเพย์’ บอกเล่าประสบการณ์ การดูแลธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย แก่สถาบันการเงินในประเทศไทย
บทความถัดไปพช. เสนอผลงาน ชิงรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ