“วิษณุ” แนะฝ่ายค้าน อภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรี ต้องมีเทคนิค ไม่ใช่ลุกขึ้นแล้วพูดเลย

“วิษณุ” แนะฝ่ายค้าน อภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรี ต้องมีเทคนิค

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าการแถลงนโยบายรัฐบาลสามารถอภิปรายคุณสมบัติของรัฐมนตรีได้ด้วย ว่า ประธานสภาบอกแล้วว่าได้ ซึ่งถ้าทำเป็น พูดเป็น ก็ได้อยู่แล้ว ไม่ใช่ลุกขึ้นแล้วพูดเลย แต่จะต้องพูดเรื่องนโยบายรัฐบาลก่อน หากพูดเป็นก็จะต้องพูดว่านโยบายอย่างนี้ต้องคนที่มาปฏิบัติอะไรก็ว่ากันไปก่อนที่จะเข้าเรื่อง ส่วนร่างนโยบายรัฐบาลนั้น วันเดียวกันนี้ได้ส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

บทความก่อนหน้านี้“อนุทิน” ยันอีโบลาไม่น่ากลัว ขอ ปชช.อย่าตื่นตระหนกเกินเหตุ ยกระดับเฝ้าระวังสนามบินแล้ว
บทความถัดไปเกษียร เตชะพีระ | จินตนาการปลายอุโมงค์