ป.ป.ส.ไขข้อสงสัย ‘ยาบ้าจับแล้วไปไหน’ ชี้ 2 เหตุผล สะท้อนจับยาเยอะ-แหล่งพักเส้นทางลำเลียง นักค้าเพิ่มยอดคนใช้

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อสงสัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งข้อสงสัยเป็นคำถามถึงภาพการเผาทำลายของกลางยาเสพติด ปี 2562 ที่ผ่านมา ว่าไม่ตรงกับที่ตนเคยเห็น ทั้งลักษณะรูปร่าง ขนาดเม็ดของยาบ้า และลักษณะการบรรจุใส่ถุงก่อนนำไปเผาทำลายนั้น

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า กระบวนในการส่งยาเสพติดของกลางไปตรวจพิสูจน์และเผาทำลายนั้น ไม่มีช่องว่างให้ยาเสพติดเล็ดลอดออกไปได้ เพราะการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนนั้นมีความเข้มงวดรัดกุมและมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันในทุกขั้นตอน

นายนิยมกล่าวต่อว่า โดยตั้งแต่ขั้นของการจับยึด ทดสอบยืนยันว่าเป็นยาเสพติดเบื้องต้น นับจำนวนและชั่งน้ำหนัก นำส่งยาเสพติดของกลางให้พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนรับยาเสพติดของกลาง พนักงานสอบสวนนำยาเสพติดของกลางส่งสถานตรวจพิสูจน์ สถานตรวจพิสูจน์รับยาเสพติดของกลางไว้ตรวจพิสูจน์ การรายงานผลการตรวจพิสูจน์ การส่งยาเสพติดของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ไปเก็บรักษา การนำของกลางยาเสพติดที่เก็บรักษาออกมาทำลาย และการทำลายของกลางยาเสพติด ทุกขั้นตอนไม่มีการดำเนินการด้วยบุคคลเดียว แต่กระทำโดยคณะบุคคลที่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันตลอดในแต่ละขั้นตอน ดังนั้นหากเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังกล่าวเพิ่มว่า สำหรับปริมาณยาเสพติดที่จับยึดได้มากขึ้นนั้น สะท้อนสถานการณ์ 2 ประการคือ ประการแรก ความต้องการยาเสพติดในประเทศ โดยเฉพาะยาบ้ายังคงมีอยู่ และความพยายามของขบวนการค้าในการกระตุ้นให้มีการใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้น ประการต่อมาคือ ประเทศไทยถูกใช้เป็นที่พักเก็บและลำเลียงผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะไอซ์และเคตามีนไปยังประเทศที่สาม

นายนิยมกล่าวด้วยว่า ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการดูแลไม่ให้มีผู้เสพยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น และไม่ให้ผู้เสพที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาและหยุดเสพแล้วไม่กลับไปเสพซ้ำ และขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการข้างต้น สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชม.

 

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้วรรณคดี2เรื่องนี้ คือ’ตัวบ่งชี้’ ว่า สมัย ร.2 รสนิยมการกินของคนไทยเริ่มหลากหลายขึ้น
บทความถัดไป‘วันอาสาฬหบูชา’ ที่มา จากวันไหว้ครูโบราณของอินเดีย ?