คลังร่วมการประชุมเอไอไอบี ดันความร่วมมือในภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ 4 ในฐานะผู้ว่าการสำรองชั่วคราว (Temporary Alternate Governor) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

ทั้งนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งที่ 4 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ความร่วมมือและความเชื่อมโยงถือเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งแรกนอกภูมิภาคเอเชีย โดยราชรัฐลักเซมเบิร์กถือเป็นประเทศยุโรปประเทศแรกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ AIIB ซึ่งที่ประชุมให้ความสำคัญกับการสร้าง ความร่วมมือและความเชื่อมโยง ในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีความท้าทายหลายประการ เช่น เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การกีดกันทางการค้า ความตึงเครียดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ และต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น ในขณะที่ความต้องการเงินทุนในระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านกลไกพหุภาคีเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความเชื่อมโยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและมีความยั่งยืนภายใต้กรอบการประชุม G20

นอกจากนี้ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคภายในทวีปเอเชีย และความเชื่อมโยงระหว่างทวีปเอเชียและยุโรป ผ่านข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่สำคัญ สำหรับประเด็นความเชื่อมโยงที่เจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงดังกล่าว

“ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของ AIIB ปัจจุบัน AIIB ได้อนุมัติโครงการลงทุนไปแล้วทั้งหมด 45 โครงการ มูลค่ารวม 8.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 17 ประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบัน AIIB มีโครงการลงทุนในประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก AIIB ของสาธารณรัฐเบนิน สาธารณรัฐจิบูตี และสาธารณรัฐรวันดา ทำให้ในปัจจุบัน AIIB มีสมาชิกเพิ่มเป็น 100 ประเทศ”นายพรชัยกล่าว

นายพรชัยกล่าวต่อว่า การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงาน AIIB แห่งใหม่ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“ธนาธร-ช่อ” เดินสายลอนดอนลั่นเดินหน้ารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ลุยเลือกตั้งท้องถิ่น
บทความถัดไปวรรณคดี2เรื่องนี้ คือ’ตัวบ่งชี้’ ว่า สมัย ร.2 รสนิยมการกินของคนไทยเริ่มหลากหลายขึ้น