ศรีสุวรรณร่อนแถลงการณ์จี้ EEC เปิดโอกาสประชาชน 3 จังหวัดมีส่วนร่วมกำหนดผังเมือง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมฯได้ออกแถลงการณ์คัดการการจัดทำผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ. ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยยกเลิกผังเมืองเดิมที่ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างถูกกฎหมายแล้ว โดยกลับมาดำเนินการใหม่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เปิดทางให้มีการบริหารจัดการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ตามความต้องการของกลุ่มทุน โดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้ไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มีแต่การจัดตั้ง จัดฉาก เพื่อใช้เป็นข้ออ้างว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้ว เป็นการทำลายหลักสิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง

แถลงการณ์ ระบุว่า การดำเนินการจัดทำผังเมือง EEC ขึ้นใหม่นั้น ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำผังเมืองทั้งระบบ ตามมาตรา 9 พ.ร.บ.การผังเมือง 2562 ประกอบมาตรา 26 , 43 ,50(8)} 57และ 72 ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยมีความพยายามที่จะเปลี่ยนสีผังเมืองในพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ให้กับกลุ่มทุนเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โดยละเลยหลักการทำผังเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา “

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯ จึงไม่อาจปล่อยให้สํานักงานคณะกรรมการ EEC ดำเนินการจัดทำผังเมืองใหม่โดยขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญ จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการEEC ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสั่งให้มีการทบทวนการจัดทำผังเมือง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการผังเมือง บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภาคตะวันออก และต้องจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเพียงพอและครบถ้วน ไม่เอื้อประโยชน์กับบางกลุ่ม เพื่อขับไล่ประชาชนออกจากที่ดิน ทำลายระบบนิเวศ แหล่งความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญทำลายวิถีชีวิต เศรษฐกิจของชุมชน และสร้างผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ หากข้อเรียกร้องยังไม่นำไปสู่การทบทวนตามหลักกฎหมายที่ถูกต้อง สมาคมฯจะร่วมมือกับประชาชนใน 3 จังหวัดคดีฟ้องศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

 

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“กอบศักดิ์” พบ “สมคิด” ตรวจร่างนโยบายรัฐบาล เตรียมให้ครม.ใหม่เคาะพรุ่งนี้ ลุ้น ปมแก้รัฐธรรมนูญ
บทความถัดไป“บิ๊กป๊อก” เชื่อทำงานร่วม 2 รมช. มหาดไทย ไร้ปัญหา โยน ครม. ใหม่ เคาะลต.ท้องถิ่น