ยื่นหนังสือรมช.คมนาคม ขอขยายถนนเพื่อท่องเที่ยวและการเกษตรคาบสมุทรสทิงพระ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ ภายหลังการประชุมร่วมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลา(กกร.) นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว อดีตส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือเรื่องโครงการพัฒนาระบบคมนาคมพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์และระโนดเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาซึ่งมีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ทะเลสาบสงขลาและชายฝั่งอ่าวไทย (หาดทรายแก้ว หาดม่วงงาม หาดแสนสุข หาดมหาราช หาดปากแตระ แหล่งวัฒนธรรมระดับประเทศ อาทิ วัดพะโคะ วัดเอกเชิงแส วัดแหลมบ่อท่อ อุทยานนกน้ำคูขุดเมืองเก่าท่าหิน ชุมชนริมน้ำระโนด ชุมชนตลาดน้ำคลองแดน มัสยิดเก่าแก่บ้านบ่อตรุ เป็นต้น

นายชัยวุฒิกล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความมั่นคงยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ซึ่งมีสินค้าการเกษตรประมงจำเป็นต้องมีระบบโครงข่ายการคมนาคมที่เป็นไปตามมาตรฐานจึงจำเป็นต้องมีการสำรวจออกแบบเพื่อขยายถนนที่มีความกว้างไม่ต่ำกว่า 12 เมตรพร้อมระบบอำนวยความปลอดภัย โดยขอให้มีการขยายถนนจำนวน 18 สายทาง และสำรวจออกแบบก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจากหาดทรายแก้วอำเภอสิงหนครจนถึงบ้านปากระวะตำบลคลองแดน อำเภอระโนด ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับเรื่องไปเพื่อพิจารณาต่อไป

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้‘หมอชลน่าน’ เตือนสติ ‘รัฐบาล’ ไม่ใช่ชาติ ไม่ชอบรัฐบาล ไม่ได้หมายความว่า ‘ชังชาติ’
บทความถัดไป‘สมพงษ์’ โชว์วิสัยทัศน์หน.พรรคครั้งแรก ชื่นมื่น มอบดอกไม้-ภาพวาดให้ ‘วิโรจน์-ภูมิธรรม’