“วัฒนา” งัด 5 ข้อ พบพิรุธการทำงาน ป.ป.ช.

“วัฒนา” งัด 5 ข้อ ง้างการทำงาน ป.ป.ช.

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และแกนนำพรรคพท. กล่าวว่า ได้พบข้อพิรุธของ ป.ป.ช. ในการทำสำนวนฟ้องร้องคดีบ้านเอื้ออาทร โดย ป.ป.ช.ได้ตัดต่อคำให้การของพยานในลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริง ส่งผลให้คำให้การของพยานที่ ป.ป.ช. ยื่นต่อศาล มีเนื้อหาที่แตกต่างจากบันทึกคำให้การที่พยานเคยให้ถ้อยคำไว้ต่อ คตส. ทั้งยัง เป็นการจงใจปกปิดหลักฐานที่แสดงความบริสุทธิ์ของตนเองในฐานะจำเลย อย่างน้อย 5 ประเด็น คือ 1. ป.ป.ช. จงใจตัดทิ้งถ้อยคำของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของการเคหะแห่งชาติ คือ นายพิทยา เจริญวรรณ ที่ระบุว่า ประกาศ ก.ค.ช. เกี่ยวกับ TOR หรือ หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมดำเนินโครงการเอื้ออาทรของผู้ประกอบการ ที่ตนได้กำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ ยังคงประกาศใช้มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ คาดว่า ป.ป.ช. ต้องการปกปิดไม่ให้ศาลรับทราบข้อเท็จจริงว่า TOR ในสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่เปิดช่องให้ใช้ดุลยพินิจในการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษได้ จึงยังมีการนำ TOR ที่กำหนดขึ้นในสมัยตนมาใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน แต่ ป.ป.ช. กลับจงใจตัดข้อความของพยานในประเด็นนี้ทิ้งไป ทั้ง ๆ ที่ นาย พิทยา ได้พูดย้ำถึงสองครั้งว่า TOR ของตนยังไม่ได้ถูกยกเลิก ในบันทึกคำให้การต่อ ค.ต.ส. 2. ป.ป.ช. จงใจตัดทิ้งถ้อยคำที่เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ คือ นายพรศักดิ์ บุณโยดม ยืนยันว่า การเคหะเป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม เพื่อให้ศาลเข้าใจว่า ตนในฐานะรัฐมนตรีพม. ในขณะนั้น ได้เรียกผู้ประกอบการมาพูดคุยส่วนตัวเรื่องผลประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกล่าวหาของ ค.ต.ส ที่อ้างว่า ตนเรียกรับผลประโยชน์ต่อหน้าที่ประชุม ทั้งที่จริงๆแล้ว พยานโจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติก็เป็นผู้ยืนยันว่า การประชุมทั้ง 3 ครั้ง เป็นการประชุมที่การเคหะแห่งชาติจัดขึ้น และมีเจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมประชุมด้วย จะเป็นไปได้อย่างไรที่ตนจะเรียกรับสินบนกลางที่ประชุม ไม่มีคนปกติที่ไหนจะเรียกรับสินบนอย่างเปิดเผยเช่นนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อพิรุธอีกด้วยว่าเอกสารบันทึกคำให้การของ นายพรศักดิ์ ไม่มีลายเซ็นต์กำกับ จำนวน 8 แผ่น จึงน่าสงสัยว่าอาจเป็นเอกสารที่สอดไส้เข้ามาภายหลัง เพื่อเปลี่ยนแปลงคำให้การของพยาน เพราะขนาดคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว แต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายแก้วสรร อติโพธิ อดีตประธานอนุกรรมการ คตส. ก็ยังพยายามยื่นเอกสารหลักฐานใหม่อีกจำนวน 12 แผ่น เพื่อใช้เล่นงานตนเพิ่มอีก ทั้ง ๆ ที่ เป็นข้อมูลใหม่ที่อยู่นอกคำฟ้อง ตามหลักแล้ว จะยื่นเพิ่มเติมทีหลังไม่ได้ ซึ่งการยื่นข้อมูลใหม่นอกสำนวนฟ้องเช่นนี้คล้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ชี้ให้เห็นว่ามีความพยายามเล่นงานตนอย่างผิดปกติ

นายวัฒนา กล่าวอีกว่า 3. ป.ป.ช. จงใจตัดทิ้งถ้อยคำของ นายพิทยา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของการเคหะแห่งชาติ ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งช่วยราชการอยู่หน้าห้องของตนไม่เคยแทรกแซงหรือสั่งการใด ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับโครงการบ้านเอื้ออาทร เพียงแค่ทำหน้าที่ประสานและติดตามการทำงานเท่านั้น ซึ่งสวนทางกับข้อกล่าวหาของ คตส. และ ป.ป.ช. เพราะ นาย พิทยา ซึ่งเป็นพยานโจทก์ ยืนยันว่า ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอน โดยที่หน้าห้องของ นายวัฒนา ไม่เคยไปแทรกแซงหรือสั่งการ แต่ ป.ป.ช. กลับตัดคำให้การเหล่านี้ออกไม่บันทึกในถ้อยคำที่ยื่นต่อศาล 4. ป.ป.ช. จงใจตัดทิ้งถ้อยคำของ นายพิทยา ที่ยืนยันว่า ไม่รู้จักและไม่เคยเห็น นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร เข้ามาแทรกแซงหรือสั่งการใดๆ ในลักษณะที่เป็นตัวแทนของตน ในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับโครงการบ้านเอื้ออาทรเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลเข้าใจว่าตนมีความเชื่อมโยงกับ นาย อภิชาติ และเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการผ่าน นายอภิขาติ และพวก และ 5. ป.ป.ช. จงใจตัดทิ้งสาระสำคัญต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติให้การในลักษณะยืนยันความบริสุทธ์ของโครงการเอื้ออาทรว่า การอนุมัติการเข้าร่วมโครงการและการอนุมัติจำนวนหน่วยก่อสร้างให้กับผู้ประกอบการ นั้น เป็นภารกิจภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเคหะฯ ที่เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ซึ่งตนเองแม้จะเป็นรัฐมนตรี ไม่สามารถใช้ดุลยพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดได้ เพราะกระบวนการต่างๆ ในการอนุมัติโครงการบ้านเอื้ออาทรมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

นายวัฒนา กล่าวอีกว่า การทำหน้าที่ของ ป.ป.ช. นั้นส่อเจตนาไม่สุจริตและขาดความน่าเชื่อถือ คิดเป็นอื่นไม่ได้นอกจาก เป็นเจตนาหาเรื่องทางการเมืองเพราะตนเป็นคู่ขัดแย้งของรัฐบาล โดย ป.ป.ช. จะอ้างไม่ได้ด้วยว่าทำไปเพราะหลงลืมและอย่าอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาร้าย เพราะ ป.ป.ช.เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยตรง ย่อมตระหนักดีว่าการตัดต่อสำนวนในลักษณะนี้จะส่งผลอย่างไรต่อรูปคดี ซึ่งก็ไม่ทราบว่า ป.ป.ช. เคยทำแบบนี้มากี่คดีแล้ว หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ สังคมจะยิ่งเสื่อมศรัทธาการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระ ที่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองและยอมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากเป็นใบสั่งของผู้มีอำนาจ การบิดเบือนคดีในลักษณะนี้ จะโทษการใช้ดุลยพินิจของศาลไม่ได้ เพราะมันผิดตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมแล้ว คือ ตั้งแต่การบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำสำนวนคดี ทำให้ศาลท่านต้องวินิจฉัยไปตามสำนวนเหล่านั้น คดีของตนเป็นหนึ่งในหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่าการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช. มีปัญหาและควรต้องแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งใครต่อใครได้อีก ทั้งนี้ ตนจะนำพยานหลักฐานดังกล่าวยื่นต่อศาลเพื่อร้องขอให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงและดำเนินคดีต่อ ป.ป.ช. เพราะการตรวจสอบของ คตส. และ ป.ป.ช. ไม่ได้อยู่บนหลักนิติธรรม แต่เป็นการตรวจสอบเสมือนปฏิบัติกับศัตรูที่ต้องกำจัดให้พ้นทาง ไต่สวนโดยมุ่งหมายจะเอาผิดโดยไม่คำนึงถึงวิธีการเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการยึดอำนาจถึงขนาดข่มขู่พยานและบังคับให้พยานให้การตามคำแนะนำของผู้สอบสวน

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้แกนนำ รพ.สต.เสนอ 2 พรรคใหญ่คุมสธ. ตั้งรัฐวิสาหกิจบริหารจัดการกัญชาเพื่อการแพทย์และบำบัด-ถ่ายโอนไป อปท.
บทความถัดไป“พรรคเล็ก”ยื่นญัตติด่วน จี้สภาฯสอบที่มา ส.ว. ชี้ เอื้อกก.สรรหา-เครือญาติ