ศรีสุวรรณ จ่อร้อง ชวน หลีกภัย สอบจริยธรรม ‘ช่อ พรรณิการ์’ โวอาจเข้าข่ายผิด ม.112

เมื่อวันที่ 25 มิย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลหลักฐานในโซเชียลมีเดียอย่างมากมาย กรณี น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊ก ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควร อันเป็นพฤติการณ์ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งสมาคมฯได้นำความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ พ.ศ.2561 ข้อ 28 กำหนดว่าการดําเนินการแก่ ส.ส.ว่ากระทําการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ซึ่งตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2553 กำหนดให้มี “คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร” ขึ้นมาเพื่อพิจารณา สอบสวน วินิจฉัยคําร้องเรียนและลงโทษตามระเบียบแห่งข้อบังคับ

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติว่าเป็นความผิดไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษโดยการตักเตือน ตําหนิ ให้ขอโทษต่อที่ประชุมตามที่คณะกรรมการกําหนด หรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์ แต่ในกรณีคณะกรรมการมีมติว่าเป็นความผิดร้ายแรง ให้ลงโทษโดยการเสนอถอดถอนตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากการโพสต์รูปและข้อความต่างๆ ของน.ส.พรรณิการ์ เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหลายข้อ เช่น ส.ส.ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอาจเข้าข่ายผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.112 อีกด้วย ซึ่งมีผู้ไปร้องเรียนกล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว

เพื่อให้กรณีดังกล่าวเป็นข้อยุติว่าการกระทำดังกล่าวของ น.ส.พรรณิการ์ เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ สมาคมฯ จึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานไปร้องเรียนต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ใช้อำนาจไต่สวน สอบสวน และลงโทษตามข้อบังคับ โดยสมาคมฯ จะเดินทางไปยื่นคำร้องวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 327 อาคารดีพร้อม ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

บทความก่อนหน้านี้‘พปชร.’ ติว ส.ส. รับมือฝ่ายค้าน ไร้เงา ‘แกนนำสาย กปปส.’
บทความถัดไป‘ชัชชาติ’ พูดครั้งแรก! หลังปิดสนาม เลือกตั้งใหญ่ ลุ้นลงแข่ง “ผู้ว่าฯ กทม.?”