ครม.ไฟเขียวอัดงบอีก 6.59 พันล้าน โครงการบ้านมั่นคง เหตุวัสดุก่อสร้างแพงขึ้นมาก

ครม.ไฟเขียวอัดงบ 6.59 พันล้าน เพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง เหตุค่าใช้จ่ายด้านวัสดุก่อสร้างพุ่ง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักการเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งอยู่ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท โดยมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยให้เพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนจากเดิม 80,000 บาท/ครัวเรือน เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้น 9,800 บาท มีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินโครงการปี 2553-2560 ซึ่งมีการใช้งบฯ จาก 2 ส่วนคือ 1.งบฯ พัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย การพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการในชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินโครงการ และ 2. สินเชื่อในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน แต่ทั้ง 2 ส่วนไม่เพียงพอ เพราะราคาก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์มีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ การขอเพิ่มกรอบวงเงินดังกล่าวจะทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น จาก 55,200 ล้านบาท เป็น 61,793 ล้านบาท ตั้งแต่ดำเนินโครงการมา 20 ปี หรือ เพิ่มขึ้น 6,593 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.94

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตุ้ย’ เตือน ‘บิ๊กตู่’ อย่าประมาท คนไม่พอใจเยอะแค่ยังไม่พูด ฝากดูคนจนบ้าง อย่าดูแต่เจ้าสัว
บทความถัดไป“เกษียร” ซัด “หมอวรงค์” อธิบาย “อภิวัฒน์สยาม 2475” ไม่ชัด เล่ารปห. 2 ครั้งปี 2476 แบบกึ่งสุกดิบ